DOBRODOŠLI NA FORUMU ZNANJA

O FORUMU

V FORUMU povezujemo najbolj proaktivne deležnike na strani kupcev v zasebnem sektorju, javnih naročnikov in ponudnikov, da lahko izmenjajo izkušnje, pridobijo nova znanja, podporo in praktične nasvete glede javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabav v zasebnem sektorju. Skrbimo za izobraževanje, obveščanje in premim podporo na platformi za elektronsko naročanje S-Procurement. Člani foruma si prizadevamo za učinkovito in v trajnostni razvoj usmerjeno nabavo v javnem in zasebnem sektorju, ki je v korist sedanjim in bodočim generacijam.

PRIJAVA V FORUM

NAROČNIKI V ZASEBNEM SEKTORJU in JAVNI NAROČNIKI, ki so uporabniki platforme S-Procurement imajo dostop do FORUMA ZNANJA zagotovljen s sklenitvijo redne naročniške pogodbe o uporabi platforme S-Procurement.

JAVNI NAROČNIKI, ki še niso uporabniki platforme S-Procurement, pa bi želeli imeti dostop do FORUMA ZNANJA, lahko več informacij o naročnikem paketu preberejo tukaj in se registrirajo v prijavnem obrazcu spodaj.

PONUDNIKI postanejo člani FORUMA ZNANJA z naročnino na PREMIUM + PAKET, o katerem lahko več informacij preberete tukaj in se registrirate v prijavnem obrazcu spodaj.

Pozabljeno geslo?

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Svetovanje in vodenje projektov javnega in zasebnega naročanja
V okviru Inštituta združila skupina strokovnjakov iz različnih področij, predvsem prava, ekonomije, projektnega vodenja in komunikologije. Inštitut je oblikoval dinamično, strokovno in vedoželjno raziskovalno skupino.
Preberi več
7. KONFERENCA: TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO 021

Borzen ob 20. obletnici svojega delovanja in odprtja trga z energijo v mesecu septembru organizira Dneve trajnostne energije 021. V njihovem okviru bo med drugim 15. septembra potekala brezplačna vodilna konferenca deležnikov trajnostne lokalne energetike, kjer bosta sodelovala tudi ustanovitelja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo izr. prof. dr. Petra Ferk in doc. dr. Boštjan Ferk. 23.septembra pa sledita dva brezplačna aktualna webinarja o delilnikih stroškov energije in energetskih priložnostih zelenega javnega naročanja, kjer bo sodelovala izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več
TRADICIONALNI 24. POSVET ''DNEVI JAVNIH NAROČIL: SPREMEMBE POENOSTAVLJAJO JAVNO NAROČANJE''

V mesecu juliju je bila v Uradnem listu RS, št. 121/21 objavljena novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki prične veljati z začetkom leta 2022. Novela uveljavlja posamezne rešitve, med katerimi izstopa dvig mejnih vrednosti za evidenčna naročila in naročila male vrednosti. Želja zakonodajalca je poenostaviti nekatere formalne zahteve, ki v praksi niso prinašale učinkov. Večje zaupanje, ki ga zakonodajalec s tem namenja naročnikom, bo možno koristiti le ob poznavanju namena in načina uporabe sprememb.

Preberi več
SPREMEMBA UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

V Uradnem listu RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021, je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki začne veljati 7. avgusta 2021.

Uredba (v nadaljevanju:  Uredba o ZeJN) prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo EU 2019/1161 (Direktiva o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz), ki spreminja nekatere tehnične pogoje pri naročanju »čistih« in »brezmisijskih« vozil, razširja predmet »Cestna vozila« in nabor stavb, dodaja nove predmete, določa nove in drugačne cilje pri nekaterih predmetih (cilji so opredeljeni v Prilogi 2 Uredbe o ZeJN), na novo opredeljuje pojme in področje uporabe ter opredelitev mejnih vrednosti emisij za čista lahka vozila. Prav tako razširja nabor okoljskih vidikov, ki jih bo potrebno upoštevati pri oddaji javnih naročil.

Z uredbo se tako povečuje število skupin izdelkov in storitev, ki jih morajo javni naročniki naročati na trajnosten način.

Preberi več
SPREMEMBA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

V Uradnem listu RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki začne veljati 1. januarja 2022.

Spremembe in dopolnitve Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3B) odpravlja administrativne ovire v postopkih naročil male vrednosti, spreminja nekatere mejne vrednosti, dodaja nove izjeme, uvaja diskrecijsko pravico naročnika v primeru prejetja neobičajno nizke ponudbe, prinaša razbremenitve za ponudnike ter ukinja poročanje o izvajanju okvirnih sporazumov.

S spremembami, ki bodo stopile v veljavo z začetkom prihodnjega leta, naj bi bila ureditev prožnejša in posledično ustreznejša za uresničevanje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Preberi več
PRENEHANJE JAVNE POGODBE
7. april 2022
9:00 - 9:45
Spletni dogodek

V slovenskem pravu niti pojem javne pogodbe niti pojem upravne pogodbe v Sloveniji nista normativno opredeljena. Pojem javne pogodbe (public contract) se je uveljavil v slovenski pravni teoriji kot skupni izraz za javna naročila in javne koncesije po zgledu iz tuje pravne terminologije in predvsem prava EU.

Namen spletnega izobraževanja, ki bo potekalo 9. 9. 2021 s pričetkom ob 9. uri je sistematično pregledati možne načine prenehanja javnih pogodb in pogoje za njihovo uveljavljanje.

Delavnico izvajata: izr. prof. dr. Petra Ferk in Nina Pekolj, univ. dipl. prav.

Preberi več
BREZPLAČNO: KAKO ODDATI PRIJAVO IN PONUDBO V PLATFORMI S-PROCUREMENT
17. februar 2022
9:00 - 9:45
Spletni dogodek

Z namenom, da vam omogočimo lažjo in hitrejšo uporabo platforme S-procurement, bomo v četrtek, 17. 2. 2022 izvedli delavnico, kjer si bomo pogledali osnove uporabe. Kako se registrirati, kako oddati prijavo in ponudbo, kako dokumente elektronsko podpisati in ostale postopke, ki ponudnikom velikokrat povzročajo težave. Prav tako bomo odgovorili na vprašanja, ki se najpogosteje pojavljajo na tehnični podpori.

Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA. Potrebna je predhodna prijava preko spodnjega obrazca.

Preberi več
VPLIV SPREMENJENIH OKOLIŠČIN NA IZVAJANJE JAVNIH POGODB
10. marec 2022
9:00 - 9:45
Spletni dogodek

Epidemija virusa covid je razkrila pomen instituta spremenjenih okoliščin tudi na področju javnih pogodb. Naročnikom in ponudnikom se porajajo številna vprašanja, med drugim:

 • kaj sploh so spremenjene okoliščine,
 • ali npr. epidemija covid, motnje v dobavnih verigah, zamude v logistiki in pomembno povečanje cen energentov, valutna tveganja ali inflacija lahko spadajo v okvir instituta spremenjenih okoliščin,
 • kje so dopustne meje sprememb javnih pogodb zaradi spremenjenih okoliščin,
 • kako se prepletajo določbe obligacijske in javno-naročniške zakonodaje.
Preberi več
POMEN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
12. maj 2022
9:00 - 9:45
Spletni dogodek

Javni projekti se pričnejo s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, na podlagi katere je projekt lahko uvrščen v proračun oziroma načrt razvojnih programov. Investicijska dokumentacija vsebuje dragocene informacije tudi za organizacijske enote naročnika, odgovorne za izvedbo javnega razpisa, česar se premalo zavedamo.

Skupaj se bomo sprehodili čez posamezne vrste investicijske dokumentacije, njihovo vsebino in ključne vsebine investicijske dokumentacije za izvedbo javnega razpisa.

Delavnico izvajata: izr. prof. dr. Petra Ferk in doc. dr. Boštjan Ferk.

Preberi več
IZBERI ŽELJENO PODROČJE
# ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Energetsko pogodbeništvo v Občini Medvode
31. januar 2017

Na portalu javnih naročil je Občina Medvode objavila javni razpis za JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE MEDVODE


Preberi več
# ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin
18. september 2016

Dne 2. septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin


Preberi več
# ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Energetsko pogodbeništvo v občini Novo mesto
25. avgust 2016

Mestna občina Novo mesto je dne 23. 8. 2016 na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto.


Preberi več
# ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Pri študiji komisije sodeloval tudi naš inštitut
16. avgust 2016

Evropska Komisija je objavila novo študijo, ki proučuje nacionalna pravila in prakse o tveganju dobave električne energije, pri kateri je sodelovala ekipa Inštituta za javno-zasebno partnerstvo kot nacionalni poročevalec.


Preberi več
# JAVNA NAROČILA
Novela staropravnega zakonika - SPZ-B, ki spreminja določbo 2. odstavka 263. člena SPZ glede obveznosti plačila nadomestila ob prenehanju stavbne pravice
03. maj 2020

Sprejeta je bila novela Stvarnopravnega zakonika[1] – SPZ-B s katero se je spremenila določba drugega odstavka 263. člena SPZ, ki je določala, da mora lastnik nepremičnine imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.


Preberi več
# JAVNA NAROČILA
Začasni ukrepi ZIUZEOP na področju javnega naročanja
15. april 2020

Z dnem 11. 4. 2020 je začel veljati interventni Zakon za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/2020; ZIUZEOP), ki posega tudi v določbe ZJN-3. Predvideni so v nadaljevanju navedeni ukrepi za blažitev negativnih posledic epidemije na gospodarstvo.


Preberi več
# JAVNA NAROČILA
Novela ZPVPJN-C na področju javnega naročanja
04. december 2019

V Uradnem list RS št. 72/19 z dne 4.12.2019 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), ki začne veljati 19. decembra 2019.


Preberi več
# JAVNA NAROČILA
Novela uredbe o zelenem javnem naročanju
09. november 2019

Vlada Republike Slovenije je 24. oktobra 2019 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 64/2019), ki je začela veljati z 9. novembrom 2019.


Preberi več
# KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
Novela staropravnega zakonika - SPZ-B, ki spreminja določbo 2. odstavka 263. člena SPZ glede obveznosti plačila nadomestila ob prenehanju stavbne pravice
03. maj 2020

Sprejeta je bila novela Stvarnopravnega zakonika[1] – SPZ-B s katero se je spremenila določba drugega odstavka 263. člena SPZ, ki je določala, da mora lastnik nepremičnine imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.


Preberi več
# KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
Evropska komisija o javnem naročanju v Sloveniji
28. februar 2019

Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) je 27. februarja 2019 v sklopu evropskega semestra za 2019 objavila letno analizo gospodarskih in socialnih razmer v državah članicah in oceno napredka pri izvajanju priporočil za posamezne države.


Preberi več
# KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
Mednarodna konferenca Speed-UPPP 2017
10. september 2017

Vabimo vas na Mednarodno konferenco s področja javno-zasebnih partnerstev in javnih naročil, ki bo potekala 27. in 28. novembra 2017 v Hotelu Golf na Bledu.


Preberi več
# KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
Objavljen javni razpis za podelitev koncesij za 1100 mest v domovih za starejše
30. junij 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19.6.2020, objavilo Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za okvirno 1100 mest.


Preberi več
# INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN EKONOMSKE ANALIZE
Test javno-zasebnih partnerstev
18. januar 2021

Test javno-zasebnega partnerstva je namenjen odgovoru na vprašanje, ali je izvedba konkretnega projekta mogoča in smotrna. V primeru, če je ugotovljeno, da je izvedba konkretnega projekta javno-zasebnega partnerstva mogoča in smotrna, iščemo najprimernejšo obliko javno-zasebnega partnerstva za izvedbo.


Preberi več

VIDEO VSEBINE

Kako in kdaj izvesti strokovni dialog

SPLETNA DELAVNICA

Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence.Pridružite se nam na spletni delavnici KAKO V PRAKSI PRAVILNO PRISTOPITI K IZVEDBI STROKOVNEGA DIALOGA, kjer bomo obravnavali pereča vprašanja v zvezi z izvedbo strokovnega dialoga.

Delavnica bo potekala 3. junija 2021 ob 9. uri in je primerna tako za ponudnike, kot naročnike.

Več informacij o programu in prijava tukaj.
Preberi več

Kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM

Prihodnost uvajanja električne mobilnosti.

Trg javnega naročanja predstavlja velik potencial za zasebni sektor

ČLANSTVO v FORUMU ZNANJA

ZA NAROČNIKE prinaša:

 • brezplačen dostop do rednih mesečnih spletnih izobraževanj v obsegu 50 min (9 - 10 mesečnih izobraževanj letno) - glej IZOBRAŽEVANJA
 • neomejen dostop do arhiva posnetkov preteklih mesečnih izobraževanj
 • 15 min zasebne konzultacije na družbo/mesec, praviloma po izvedbi rednega mesečnega izobraževanja
 • obveščanje o novostih na področju javnega naročanja in nabavnih procesov
 • strokovni prispevki s področja javnega naročanja in nabav v zasebnem sektorju: upravljanje z dobavnimi verigami, strateška nabava, praksa DKOM, praksa Sodišča EU, pametna merila, trajnostno usmerjena nabava, krožno gospodarstvo, javno-zasebna partnerstva, javne službe, javni razpisi, državne pomoči, projektno vodenje, priprave ekonomskih in investicijskih študij ter študij upravičenosti podelitve koncesije, projektno financiranje, pametna mesta in pametne skupnosti, mobilnost na alternativne vire goriv, energetsko pogodbeništvo …
 • dostop do tekočih strokovnih prispevkov in arhiva
 • dostop do vzorcev dokumentov (za javne naročnike npr. vzorčne razpisne dokumentacije, za ponudnike npr. partnerska pogodba, podizvajalska pogodba, sklep o določitvi poslovne skrivnosti ipd.)
 • možnost predlaganja tem, ki bi jih obravnavali na rednih mesečnih izobraževanjih
 • aktivno sodelovanje na dogodkih FORUM

FORUM ZNANJA

članstvo V FORUMU ZNANJA

 • 30 EUR
  za mikro družbe
 • 60 EUR
  za majhne družbe
 • 85 EUR
  za srednje družbe
 • 140 EUR
  za velike družbe

PAKET PREMIUM +

članstvo V FORUMU ZNANJA
IN PREMIUM dostop do sistema
S-pROCURMENT

 • 35 EUR
  za mikro družbe
 • 70 EUR
  za majhne družbe
 • 95 EUR
  za srednje družbe
 • 150 EUR
  za velike družbe

S-PROCUREMENT - PlatformA za elektronsko naročanje

O platformi

Ena največjih in najbolj dodelanih platform za elektronsko naročanje v svetovnem merilu. Ustanovljena je bila s ciljem, da v Sloveniji vzpostavimo trg elektronskega naročanja, kot mora biti. Platforma podpira nabavne postopke v javnem in zasebnem sektorju. Začetne inspiracije smo dosegli. Informacijski sistem S-Procurement je zasnovan po modelu SaaS - programska oprema kot storitve. To pomeni, da je dostop do sistema vsem uporabnikom zagotovljen preko kateregakoli spletnega brskalnika, brez stroškov vzdrževanja ali nadgradnje.

Naša vizija je v naslednjem desetletju postati vodilna nabavna platforma v Sloveniji in regiji. Vzpostavili bomo skupnost ponudnikov, uvedli učinkovite nabavne procese v gospodarstvo in javni sektor ter na način pripomogli k ohranitvi naravnih virov v dobro sedanje in bodočih generacij. Elektronsko naročanje (nabava) je trend, ki naročnikom oz. nabavnikom omogoča, da svojo pozornost iz postopkovnih in formalnih vprašanj preusmerijo na vsebino. Elektronsko naročanje poteka na platformi, ki nas vodi skozi vse faze postopka in zagotavlja elektronsko komunikacijo ter poslovanje v vseh fazah postopka, samodejno primerjavo in ocenjevanje ponudb in s tem velik prihranek časa pri vodenju postopka.

Vodenje nabavnih poslovnih procesov po principu digitalno privzeto, je trend, ki nabavnikom v zasebnem sektorju in javnim naročnikom v javnem sektorju omogoča prihranke časa in denarja, ki jih je mogoče učinkovito preusmeriti v izvajanje konstruktivnega dialoga z deležniki celotne oskrbovalne verige. Digitalizacija nabavnih procesov in postopkov oddaje javnih naročil, predstavlja optimizacijo poslovnega procesa v najkrajšem času in z najmanj vloženih sredstev, omogoča boljšo preglednost nad poslovanjem, poleg tega pa popoln prehod na digitalno z informacijskim sistemom S-Procurement zagotavlja visok nivo pravne varnosti, ki je v svetu elektronskega poslovanja ključnega pomena. Vabimo vas, da postanete agilni in digitalni!

KOMU JE NAMENJENA PLATFORMA S-PROCUREMENT?

Informacijski sistem S-Procurement je namenjen tistim, ki se zavedajo, da nabavna funkcija danes predstavlja ključno vlogo za razvoj in rast družbe. Informacijski sistem S-Procurement je namenjen le izbranim skupinam:

Agilnim gospodarskim družbam, ki želijo:
 • svoje nabavne procese digitalizirati,
 • zagotoviti boljšo organizacijo dela in enostavnejši pregled ali nadzor nad poslovanjem,
 • pri poslovanju ohraniti visok nivo pravne varnosti.
Javnim naročnikom, ki so skladno z veljavnimi predpisi:
 • zavezani uporabljati elektronska komunikacijska sredstva pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil
 • zavezani z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki ravnati na način, da se slednjemu ves čas hrambe zagotavlja dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost in trajnost;
 • zavezani spodbujati zaupanje v spletno okolje pri interakciji med državljani, podjetji in javnimi organi na način, da zagotovijo visoko raven zaupanja in varnosti.

ZA NAROČNIKe

 • s sklenitvijo redne naročniške pogodbe
  o uporabi platforme
  S-Procurement

ZA PONUDNIKe

 • BREZPLAČNO
 • s sprejemom Splošnih pogojev uporabe ob registraciji uporabnika
Preberi več

ZA NAROČNIKE

 • s sklenitvijo redne naročniške pogodbe
  o uporabi platforme
  S-Procurement

ZA PONUDNIKE

 • 25 EUR
  za mikro družbe
 • 50 EUR
  za majhne družbe
 • 75 EUR
  za srednje družbe
 • 90 EUR
  za velike družbe
Preberi več

ZA NAROČNIKE

 • s sklenitvijo redne naročniške pogodbe
  o uporabi platforme
  S-Procurement

ZA PONUDNIKE

 • 35 EUR
  za mikro družbe
 • 70 EUR
  za majhne družbe
 • 95 EUR
  za srednje družbe
 • 150 EUR
  za velike družbe
Preberi več

SPREMLJAJ NAS

Prijava na tedenske novice vam omogoča, da spremljate aktualne teme s področja nabave v javnem in zasebnem sektorju.

Seznanjen sem in se strinjam s Splošnimi pogoji uporabe ter Politiko zasebnosti.

POSTANI AKTIVEN ČLAN

Članstvo v FORUMU ZNANJA s področja nabave v javnem in zasebnem sektorju vam prinaša številne ugodnosti – mesečna izobraževanja, zasebne konzultacije in še mnogo več.

POSTANI ČLAN FORUMA ZNANJA

OPTIMIZIRAJ NABAVO

Povezovanje ponudnikov in nabavnikov v virtualnem spletnem okolju odpira priložnosti. Pogovori se s svetovalcem in preveri prednosti povsem elektronske nabave.

NAROČI SE NA POGOVOR S SVETOVALCEM