DOBRODOŠLI NA FORUMU ZNANJA

O FORUMU

V FORUMU povezujemo najbolj proaktivne deležnike na strani kupcev v zasebnem sektorju, javnih naročnikov in ponudnikov, da lahko izmenjajo izkušnje, pridobijo nova znanja, podporo in praktične nasvete glede javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabav v zasebnem sektorju. Skrbimo za izobraževanje, obveščanje in premium podporo na platformi za elektronsko naročanje S-Procurement. Člani foruma si prizadevamo za učinkovito in v trajnostni razvoj usmerjeno nabavo v javnem in zasebnem sektorju, ki je v korist sedanjim in bodočim generacijam.

PRIJAVA V FORUM

NAROČNIKI V ZASEBNEM SEKTORJU in JAVNI NAROČNIKI, ki so uporabniki platforme S-Procurement imajo dostop do FORUMA ZNANJA zagotovljen s sklenitvijo redne naročniške pogodbe o uporabi platforme S-Procurement.

JAVNI NAROČNIKI, ki še niso uporabniki platforme S-Procurement, pa bi želeli imeti dostop do FORUMA ZNANJA, lahko več informacij o naročnikem paketu preberejo tukaj in se registrirajo v prijavnem obrazcu spodaj.

PONUDNIKI postanejo člani FORUMA ZNANJA z naročnino na PREMIUM + PAKET, o katerem lahko več informacij preberete tukaj in se registrirate v prijavnem obrazcu spodaj.

Pozabljeno geslo?

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Svetovanje in vodenje projektov javnega in zasebnega naročanja
V okviru Inštituta združila skupina strokovnjakov iz različnih področij, predvsem prava, ekonomije in projektnega vodenja. Inštitut je oblikoval dinamično, strokovno in vedoželjno raziskovalno skupino, ki je kos tudi najbolj zahtevnim projektom.
Preberi več

ZA PONUDNIKE

 

BREZPLAČNO
s sprejemom Splošnih pogojev uporabe ob registraciji uporabnika

Preberi več

ZA PONUDNIKE

 
35 EUR/MESEC 
za mikro družbe (do 10 zaposlenih)

70 EUR/MESEC za majhne družbe (od 11 do 50 zaposlenih)

95 EUR/MESEC za srednje družbe (od 51 do 100 zaposlenih)

150 EUR/MESEC za velike družbe (nad 100 zaposlenih)

Preberi več

ZA NAROČNIKE

 
s sklenitvijo redne naročniške pogodbe o uporabi platforme S-Procurement

ZA NAROČNIKE, KI NISO UPORABNIKI SISTEMA S-PROCUREMENT

 
49 EUR/mesec 
za mikro naročnike (do 10 zaposlenih)

95 EUR/mesec za majhne in srednje naročnike (od 11 do 50 zaposlenih)

150 EUR/mesec za velike naročnike (nad 51 zaposlenih)

Preberi več
#NOVICE
NOVOSTI NA PLATFORMI S-PROCUREMENT, junij 2024
24. junij 2024

Na platformo S-Procurement so v mesecu juniju 2024 prišle novosti, ki si jih lahko ogledate v spodnjem dokumentu.

Preberi več
#NOVICE
Nova sodba Sodišča Evropske unije: Ponudnik, ki je bil nezakonito izključen iz postopka javnega naročanja, lahko zahteva odškodnino za izgubljeno priložnost
12. junij 2024

Leta 2013 je Slovaška nogometna zveza iz postopka oddaje javnega naročila izključila konzorcij, ki je vključeval podjetje INGSTEEL. Konzorcij je bil izključen, ker ni izpolnjeval zahtev iz razpisne dokumentacije, zlasti glede ekonomskega in finančnega stanja. Kasneje je bila odločitev o izključitvi predmetnega konzorcija razveljavljena s strani slovaškega vrhovnega sodišča (Najvyšší súd Slovenskej republiky). 

Preberi več
#NOVICE
PREDAVANJE DR. BOŠTJAN FERKA NA DELAVNICI ''SAVJETOVANJE O LOKALNOJ SAMOUPRAVI'' V POREČU
27. maj 2024

V četrtek, 23. maja 2024, se je v Poreču odvijala delavnica na temo "Svetovanje o lokalni samoupravi". Dogodek je bil priložnost za izmenjavo znanj in izkušenj med strokovnjaki s področja lokalne samouprave, javne uprave in drugih povezanih področij. Med predavatelji je bil tudi doc. dr. Boštjan Ferk, strokovnjak iz Inštituta za javno in zasebno partnerstvo.

Preberi več
#NOVICE
Umetna inteligenca in pravni izzivi, 20. in 21. 5. 2024
20. maj 2024

Izredna profesorica dr. Petra Ferk se je udeležila konference "Umetna inteligenca in pravni izzivi'', ki je potekala 20. in 21. maja 2024 v Hotelu Grand Bernardin v Portorožu.

Preberi več
#IZOBRAŽEVANJA
D, E, F javnega naročanja
18. oktober 2024
Ljubljana

Po uspešno izvedeni lanskoletni delavnici »ABC« javnega naročanja, kjer smo se podrobno seznanili s temelji javnega naročanja in pridobili osnovna znanja za uspešno delovanje v svetu javnih naročil, bomo naše razumevanje in veščine še dodatno razširili in poglobili s pomočjo nadaljevalne delavnice »DEF« javnega naročanja.

Preberi več
#IZOBRAŽEVANJA
Zaključni dogodek IJZP
22. november 2024
8:30 - 14:30
Ljubljana
Preberi več
IZBERI ŽELJENO PODROČJE
# PRISPEVKI
Sprememba prakse DKOM na področju izločitve ponudnikov iz razloga »neplačanih davkov ali prispevkov«
06. december 2022

»DKOM je z odločitvijo št. 018-125/2022-4 z dne 22. 11. 2022 potrdila neposredno uporabo določbe tretjega odstavka druge točke 57. člena Direktive 2014/24/EU, na podlagi katere mora naročnik ponudnikom omogočiti popravni mehanizem ob ugotovitvi obstoja izključitvenega razloga iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 na podlagi vpogleda v eDosje ali drugo javno evidenco. Predmetna določba Direktive namreč v pravni red Republike Slovenije ni bila prenesena, v prispevku pa si lahko podrobneje preberete o pogojih, ki jih izpolnjuje za njeno neposredno uporabo v postopkih oddaje javnih naročil«.


Preberi več
# PRISPEVKI
UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNE MOBILNOSTI
30. november 2022

Izpusti toplogrednih plinov (TGP) predstavljajo glavni vzrok za podnebne spremembe – zemlja postaja toplejša, spreminjajo se padavinski vzorci, talijo se ledeniki, zmanjšuje se površina morskega ledu itd. K temu pripomorejo emisije TGP, ki se na ravni EU povečujejo, predvsem zaradi prometnega sektorja in industrije. Zaradi vedno večje potrošnje energije in proizvodnje emisij je postalo na ravni EU in na nacionalni ravni ključnega pomena spodbujanje deležnikov k elektromobilnosti in uporabi alternativnih goriv v prometu.


Preberi več
# UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNE MOBILNOSTI
UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNE MOBILNOSTI
24. november 2022

Zaradi vedno večje potrošnje energije in proizvodnje emisij je postalo na ravni EU in na nacionalni ravni ključnega pomena spodbujanje deležnikov k elektromobilnosti in uporabi alternativnih goriv v prometu. Področje transporta oz. mobilnosti je eno od prioritetnih področij delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo (IJZP). 


Preberi več
# PRISPEVKI
GRADIVO - PODELITEV IN-HOUSE NAROČIL IN KONCESIJ
27. oktober 2022

Objavljamo gradivo in posnetek delavnice "Podelitv in-house naročil in koncesij" z dne 27. 10. 2022.


Preberi več
# ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Energetsko pogodbeništvo v Občini Medvode
31. januar 2017

Na portalu javnih naročil je Občina Medvode objavila javni razpis za JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE MEDVODE


Preberi več
# ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Energetsko pogodbeništvo
08. november 2016

Na področju energetskega pogodbeništva je mogoče opaziti večje aktivnosti tako države kot lokaknih skupnosti.


Preberi več
# ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Spremenjena podporna shema za energijo iz obnovljivih virov in kogeneracije z visokim izkoristkom
13. oktober 2016

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči 10. oktobra 2016 odobrila spremembe slovenske podporne sheme za energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnjo z visokim izkoristkom.


Preberi več
# ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin
18. september 2016

Dne 2. septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin


Preberi več
# UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNE MOBILNOSTI
UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNE MOBILNOSTI
24. november 2022

Zaradi vedno večje potrošnje energije in proizvodnje emisij je postalo na ravni EU in na nacionalni ravni ključnega pomena spodbujanje deležnikov k elektromobilnosti in uporabi alternativnih goriv v prometu. Področje transporta oz. mobilnosti je eno od prioritetnih področij delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo (IJZP). 


Preberi več
# JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRTASTRUKTURA
Javne službe in javna infrastruktura
05. januar 2022

Zgodovinsko gledano so se sorazmerno zgodaj pojavile dejavnosti, ki jih je zagotavljala oblast, in jih ni bilo mogoče opravljati na trgu v okviru tržnih mehanizmov. V antiki, natančneje Rimskem imperiju, lahko govorimo o gospodarski dejavnosti države, o združevanje javnega in zasebnega kapitala v različnih pojavnih oblikah. Če izhajamo iz dejavnosti rimske države, je bila z vidika javnih služb najpomembnejša gospodarska dejavnost oskrba z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, kot je oskrba s pitno vodo in žitom, ki pa je prave razsežnosti dobila v dobi principata.


Preberi več
# JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRTASTRUKTURA
Komisija za odpravo davčnih izjem pristaniščem
01. avgust 2017

Evropska komisija je zahtevala, da Belgija in Francija odpravita odobrene davčne izjeme njihovim pristaniščem in uskladita sistem s pravili EU o državnih pomočeh.


Preberi več
# JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRTASTRUKTURA
Udrihanje po JZP terja svoj davek
11. februar 2017

Po izjemnem zagonu javno-zasebnih partnerstev v Franciji pred dobrim desetletjem, so le-ti danes prisotni v pičlem številu.


Preberi več
# JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRTASTRUKTURA
Sodišče EU o javni tožbi transportnih storitev
19. januar 2017

Splošno sodišče je dne 18. januarja 2017 odločilo v zadevi T-92/11 RENV, Jørgen Andersen proti Evropski komisiji.


Preberi več
# JAVNA NAROČILA
Sprememba prakse DKOM na področju izločitve ponudnikov iz razloga »neplačanih davkov ali prispevkov«
06. december 2022

»DKOM je z odločitvijo št. 018-125/2022-4 z dne 22. 11. 2022 potrdila neposredno uporabo določbe tretjega odstavka druge točke 57. člena Direktive 2014/24/EU, na podlagi katere mora naročnik ponudnikom omogočiti popravni mehanizem ob ugotovitvi obstoja izključitvenega razloga iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 na podlagi vpogleda v eDosje ali drugo javno evidenco. Predmetna določba Direktive namreč v pravni red Republike Slovenije ni bila prenesena, v prispevku pa si lahko podrobneje preberete o pogojih, ki jih izpolnjuje za njeno neposredno uporabo v postopkih oddaje javnih naročil«.


Preberi več
# JAVNA NAROČILA
UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNE MOBILNOSTI
30. november 2022

Izpusti toplogrednih plinov (TGP) predstavljajo glavni vzrok za podnebne spremembe – zemlja postaja toplejša, spreminjajo se padavinski vzorci, talijo se ledeniki, zmanjšuje se površina morskega ledu itd. K temu pripomorejo emisije TGP, ki se na ravni EU povečujejo, predvsem zaradi prometnega sektorja in industrije. Zaradi vedno večje potrošnje energije in proizvodnje emisij je postalo na ravni EU in na nacionalni ravni ključnega pomena spodbujanje deležnikov k elektromobilnosti in uporabi alternativnih goriv v prometu.


Preberi več
# JAVNA NAROČILA
GRADIVO - PODELITEV IN-HOUSE NAROČIL IN KONCESIJ
27. oktober 2022

Objavljamo gradivo in posnetek delavnice "Podelitv in-house naročil in koncesij" z dne 27. 10. 2022.


Preberi več
# JAVNA NAROČILA
Načini za pospešitev uvajanja zelenega javnega naročanja
06. september 2022

Zeleno javno naročanje je naročanje blaga, storitev ali gradenj, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami ali gradnjami, v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje, zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo, ob enem pa imajo enake ali boljše funkcionalnosti.


Preberi več
# KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
VZORČNA MATRICA TVEGANJ V POSTOPKIH JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV
17. avgust 2022

Ključen instrument, ki nam pomaga pri identifikaciji in razdelitvi tveganj med partnerjema je matrica tveganj - kontrolni seznam v tabelarni obliki, s katerim se na pregleden način razdelijo tveganja med javnega in zasebnega partnerja v postopkih javno-zasebnih partnerstev in koncesij. Temeljeno načelo, ki v zvezi s tem velja je, da vsak od partnerjev prevzame tista tveganja, s katerimi najlažje upravlja. Matrico tveganj v tablerani obliki si lahko ogledate v spodnjem dokumentu.


Preberi več
# KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
Koncesije in javno-zasebna partnerstva
26. julij 2022

V literaturi pogosto zasledimo stališče, da je vključenost zasebnega sektorja v zagotavljanje javnih dobrin in izvajanja javnih služb novost, ki je bila uvedena v okviru reforme javnega sektorja, ki se je odvijala zadnjih trideset let. Vendar pa ob natančnejšem pogledu v zgodovino lahko ugotovimo, da so vključenost zasebnega sektorja v zagotavljanje javnih dobrin poznali že v Rimskem imperiju, kar je lepo razvidno npr. na primeru organizacije oskrbe Rima z žitom. Če takrat vzpostavljen sistem organizacije oskrbe Rima z žitom analiziramo iz časovne distance, ugotovimo, da je bil, tudi glede na današnja merila, relativno napredno organiziran in bi ga po sodobni terminologiji lahko uvrstili v okvir pojma javno-zasebnega partnerstva.


Preberi več
# KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
JZP za pristanke na Luni
15. januar 2021

NASA je sporočila, da se bo devet ameriških podjetij potegovalo za storitve dostave znanstvenega in tehnološkega tovora na Luno (Commercial Lunar Payload Services).


Preberi več
# KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
JZP za razvoj umetne inteligence v Evropi
15. januar 2021

ICT je eden izmed največjih tehnoloških dogodkov v Evropi. Letos je med 4. in 6. decembrom 2018 potekal na Dunaju.


Preberi več
# INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN EKONOMSKE ANALIZE
Investicijska dokumentacija in ekonomske analize
31. marec 2022

Ekonomske in finančne analize pri realizaciji javnih projektov predstavljajo osnovo na podlagi katere se sprejemajo odločitve v različnih fazah realizacije postopka. Navedeno velja tako za projekte, ki se vodijo kot postopki oddaje javnih naročil, kot tudi za projekte, ki se vodijo kot javno-zasebna partnerstva ali koncesije. Brez ustrezne ekonomske in finančne analize ter ocene projekta javni partner ne bo mogel uspešno izvesti javnega projekta in skleniti kvalitetne pogodbe. Slaba ekonomska analiza se odrazi skozi naknadne podražitve javnega projekte, številne anekse in spremembe javne pogodbe, dodatna dela, zahteve za predčasno prekinitev pogodbe, ipd.


Preberi več
# INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN EKONOMSKE ANALIZE
Test javno-zasebnih partnerstev
18. januar 2021

Test javno-zasebnega partnerstva je namenjen odgovoru na vprašanje, ali je izvedba konkretnega projekta mogoča in smotrna. V primeru, če je ugotovljeno, da je izvedba konkretnega projekta javno-zasebnega partnerstva mogoča in smotrna, iščemo najprimernejšo obliko javno-zasebnega partnerstva za izvedbo.


Preberi več

Video vsebine

Kako in kdaj izvesti strokovni dialog

SPLETNA DELAVNICA

Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence.Pridružite se nam na spletni delavnici KAKO V PRAKSI PRAVILNO PRISTOPITI K IZVEDBI STROKOVNEGA DIALOGA, kjer bomo obravnavali pereča vprašanja v zvezi z izvedbo strokovnega dialoga.

Delavnica bo potekala 3. junija 2021 ob 9. uri in je primerna tako za ponudnike, kot naročnike.

Več informacij o programu in prijava tukaj.

Kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM

Prihodnost uvajanja električne mobilnosti.

Dopolnjevanje ponudb – kje so meje?

ČLANSTVO v FORUMU ZNANJA

ZA NAROČNIKE prinaša:

 • brezplačen dostop do rednih mesečnih spletnih izobraževanj v obsegu 45-60 min (vsaj 6 mesečnih izobraževanj letno) - glej IZOBRAŽEVANJA
 • 15 min zasebne konzultacije (»pogovor ob kavi«) v zvezi z izvajanjem postopkov oddaje javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev, in sicer vsak mesec, na podlagi predhodno zastavljenega vprašanja

 • dostop do vzorčnih razpisnih dokumentacij (tudi dinamičnih nabavnih sistemov)

 • obveščanje o novostih na področju javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabavnih procesov

 • dostop do tekočih novic, strokovnih prispevkov in arhiva (aktualne teme, praksa DKOM, praksa Sodišča EU, ipd.)

 • obveščanje o poslovnih priložnostih (npr. v zvezi z vzpostavljenimi dinamičnimi nabavnimi sistemi)

 • prenos znanja med člani na tematskih srečanjih, na katerih se vodeno prenašajo izkušnje

 • možnost predlaganja tem, ki bi jih obravnavali na rednih mesečnih izobraževanjih

 • aktivno sodelovanje na dogodkih FORUMA

 

ZA PONUDNIKE prinaša:

 • brezplačen dostop do rednih mesečnih spletnih izobraževanj v obsegu 45-60 min (vsaj 6 mesečnih izobraževanj letno) - glej IZOBRAŽEVANJA
 • 15 min zasebne konzultacije ("pogovor ob kavi") v zvezi s pripravo in oddajo ponudb, revizijskimi zahtevki, vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika, dopolnitvijo ali pojasnilom ponudb ipd., in sicer vsak mesec, na podlagi predhodno zastavljenega vprašanja

 • obveščanje o novostih na področju javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabavnih procesov

 • dostop do tekočih novic, strokovnih prispevkov in arhiva (aktualne teme, praksa DKOM, praksa Sodišča EU, ipd.)

 • obveščanje o poslovnih priložnostih (npr. v zvezi z vzpostavljenimi dinamičnimi nabavnimi sistemi)

 • dostop do vzorcev dokumentov (partnerska pogodba, podizvajalska pogodba, sklep o določitvi poslovne skrivnosti ipd.)

 • prenos znanja med člani na tematskih srečanjih, na katerih se vodeno prenašajo izkušnje

 • možnost predlaganja tem, ki bi jih obravnavali na rednih mesečnih izobraževanjih

 • aktivno sodelovanje na dogodkih FORUMA

PAKET ZA NAROČNIKE

članstvo V FORUMU ZNANJA
IN PREMIUM dostop do sistema
S-pROCURMENT

 • 49 EUR/MESEC
  za mikro naročnike (do 10 zaposlenih)
 • 95 EUR/MESEC
  za majhne in srednje naročnike (od 11 do 50 zaposlenih)
 • 150 EUR/MESEC
  za velike naročnike (nad 51 zaposlenih)

PAKET PREMIUM + ZA PONUDNIKE

članstvo V FORUMU ZNANJA
IN PREMIUM dostop do sistema
S-pROCURMENT

 • 35 EUR/MESEC
  za mikro družbe (do 10 zaposlenih)
 • 70 EUR/MESEC
  za majhne družbe (od 11 do 50 zaposlenih)
 • 95 EUR/MESEC
  za srednje družbe (od 51 do 100 zaposlenih)
 • 150 EUR/MESEC
  za velike družbe (nad 100 zaposlenih)

S-PROCUREMENT - PlatformA za elektronsko naročanje

O platformi

Ena največjih in najbolj dodelanih platform za elektronsko naročanje v svetovnem merilu. Ustanovljena je bila s ciljem, da v Sloveniji vzpostavimo trg elektronskega naročanja, kot mora biti. Platforma podpira nabavne postopke v javnem in zasebnem sektorju. Začetne inspiracije smo dosegli. Informacijski sistem S-Procurement je zasnovan po modelu SaaS - programska oprema kot storitve. To pomeni, da je dostop do sistema vsem uporabnikom zagotovljen preko kateregakoli spletnega brskalnika, brez stroškov vzdrževanja ali nadgradnje.

Naša vizija je v naslednjem desetletju postati vodilna nabavna platforma v Sloveniji in regiji. Vzpostavili bomo skupnost ponudnikov, uvedli učinkovite nabavne procese v gospodarstvo in javni sektor ter na način pripomogli k ohranitvi naravnih virov v dobro sedanje in bodočih generacij. Elektronsko naročanje (nabava) je trend, ki naročnikom oz. nabavnikom omogoča, da svojo pozornost iz postopkovnih in formalnih vprašanj preusmerijo na vsebino. Elektronsko naročanje poteka na platformi, ki nas vodi skozi vse faze postopka in zagotavlja elektronsko komunikacijo ter poslovanje v vseh fazah postopka, samodejno primerjavo in ocenjevanje ponudb in s tem velik prihranek časa pri vodenju postopka.

Vodenje nabavnih poslovnih procesov po principu digitalno privzeto, je trend, ki nabavnikom v zasebnem sektorju in javnim naročnikom v javnem sektorju omogoča prihranke časa in denarja, ki jih je mogoče učinkovito preusmeriti v izvajanje konstruktivnega dialoga z deležniki celotne oskrbovalne verige. Digitalizacija nabavnih procesov in postopkov oddaje javnih naročil, predstavlja optimizacijo poslovnega procesa v najkrajšem času in z najmanj vloženih sredstev, omogoča boljšo preglednost nad poslovanjem, poleg tega pa popoln prehod na digitalno z informacijskim sistemom S-Procurement zagotavlja visok nivo pravne varnosti, ki je v svetu elektronskega poslovanja ključnega pomena. Vabimo vas, da postanete agilni in digitalni!

KOMU JE NAMENJENA PLATFORMA S-PROCUREMENT?

Informacijski sistem S-Procurement je namenjen tistim, ki se zavedajo, da nabavna funkcija danes predstavlja ključno vlogo za razvoj in rast družbe. Informacijski sistem S-Procurement je namenjen le izbranim skupinam:

Agilnim gospodarskim družbam, ki želijo:
 • svoje nabavne procese digitalizirati,
 • zagotoviti boljšo organizacijo dela in enostavnejši pregled ali nadzor nad poslovanjem,
 • pri poslovanju ohraniti visok nivo pravne varnosti.
Javnim naročnikom, ki so skladno z veljavnimi predpisi:
 • zavezani uporabljati elektronska komunikacijska sredstva pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil
 • zavezani z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki ravnati na način, da se slednjemu ves čas hrambe zagotavlja dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost in trajnost;
 • zavezani spodbujati zaupanje v spletno okolje pri interakciji med državljani, podjetji in javnimi organi na način, da zagotovijo visoko raven zaupanja in varnosti.

NAROČITE SE NA NAŠE NOVICE

Seznanjen sem in se strinjam s Splošnimi pogoji uporabe ter Politiko zasebnosti.

POSTANI AKTIVEN ČLAN

Članstvo v FORUMU ZNANJA s področja nabave v javnem in zasebnem sektorju vam prinaša številne ugodnosti – mesečna izobraževanja, zasebne konzultacije in še mnogo več.

POSTANI ČLAN FORUMA ZNANJA

OPTIMIZIRAJ NABAVO

Povezovanje ponudnikov in nabavnikov v virtualnem spletnem okolju odpira priložnosti. Pogovori se s svetovalcem in preveri prednosti povsem elektronske nabave.

NAROČI SE NA POGOVOR S SVETOVALCEM