DOBRODOŠLI NA FORUMU ZNANJA

O FORUMU

V FORUMU povezujemo najbolj proaktivne deležnike na strani kupcev v zasebnem sektorju, javnih naročnikov in ponudnikov, da lahko izmenjajo izkušnje, pridobijo nova znanja, podporo in praktične nasvete glede javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabav v zasebnem sektorju. Skrbimo za izobraževanje, obveščanje in premim podporo na platformi za elektronsko naročanje S-Procurement. Člani foruma si prizadevamo za učinkovito in v trajnostni razvoj usmerjeno nabavo v javnem in zasebnem sektorju, ki je v korist sedanjim in bodočim generacijam.

PRIJAVA V FORUM

NAROČNIKI V ZASEBNEM SEKTORJU in JAVNI NAROČNIKI, ki so uporabniki platforme S-Procurement imajo dostop do FORUMA ZNANJA zagotovljen s sklenitvijo redne naročniške pogodbe o uporabi platforme S-Procurement.

JAVNI NAROČNIKI, ki še niso uporabniki platforme S-Procurement, pa bi želeli imeti dostop do FORUMA ZNANJA, lahko več informacij o naročnikem paketu preberejo tukaj in se registrirajo v prijavnem obrazcu spodaj.

PONUDNIKI postanejo člani FORUMA ZNANJA z naročnino na PREMIUM + PAKET, o katerem lahko več informacij preberete tukaj in se registrirate v prijavnem obrazcu spodaj.

Pozabljeno geslo?

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Svetovanje in vodenje projektov javnega in zasebnega naročanja
V okviru Inštituta združila skupina strokovnjakov iz različnih področij, predvsem prava, ekonomije, projektnega vodenja in komunikologije. Inštitut je oblikoval dinamično, strokovno in vedoželjno raziskovalno skupino.
Preberi več
UNECE People-first PPPs 4 SDGs
23. junij 2022

UNECE je organiziral spletno delavnico "Private Public Partnership for sustainable development goals, a tool for resilience and sustainability", ki je potekala od 30. maja do 24. junija 2022.

Preberi več
Sustainable procurement in Practice: e-Mobility under the PPP approach
31. maj 2022

Na tečaju je bila predstavljena obsežna mednarodna primerjalna raziskava politik in najbolših praks trajnostnega naročanja. V torek, 31. maja je na tečaju predavala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk, ki je govorila o trajnostnih javnih naročilih v praksi, o obnovi energetske učinkovitosti in e-mobilnosti v okviru pristopa javno-zasebnega partnerstva.

Preberi več
15. seja Odbora za inovativnost, konkurenčnost in javno-zasebna partnerstva v okviru Združenih narodov
16. maj 2022

15. seja Odbora za inovativnost, konkurenčnost in javno-zasebna partnerstva bo potekala v hibridni obliki – preko spleta in v živo – od 25. do 27. maja 2022 v Ženevi v Švici. Kot govornica bo na seji sodelovala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več
Sredstva za komunalna podjetja in javne ustanove
12. maj 2022

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture, ki je namenjen komunalnim podjetjem in javnim ustanovam. V okviru tega lahko upravičenci zaprosijo za posojilo, ki bo financiralo celoten projekt, do višine 1,5 milijona evrov.

Preberi več
JAVNO NAROČANJE ZA PONUDNIKE - jedrnato od A do Ž s praktičnimi nasveti
17. junij 2022
9:00 - 15:30
Agencija POTI, Stegne 7, 1000 Ljubljana

V petek, 17. 6. 2022, bo od 9:00 do 15:30 ure potekalo izobraževanje, ki bo namenjeno ponudnikom, da bodo preko konkretnih primerov spoznali, kako naročniki izvajajo postopke javnega naročanja in kateri so tisti triki, ki jih mora poznati vsak ponudnik za pripravo in oddajo dopustne ponudbe. Učenje na lastnih napakah na trgu javnih naročil ne pomeni zgolj izgubljenega posla, pač pa zamujene številne priložnosti.

Na izobraževanju bosta predavali Nina Pekolj, univ. dipl. prav., soustanoviteljica in izvršna direktorica Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, ter Lara Valjavec, mag. prava.

Preberi več
Podelitev in-house naročil in koncesij
22. september 2022
9:00 - 9:45
Spletni dogodek

V pravu javnih naročil in koncesij velja, da so naročniki avtonomni pri odločitvi, ali bodo posamezne storitve izvedli z lastnimi viri in v okviru lastnih organizacijskih enot oz. v sodelovanju z drugimi pravnimi osebami javnega prava ali pa bodo za izvedbo teh storitev iskali zunanje izvajalce.

Pravilo je, da v kolikor za izvedbo iščejo zunanje izvajalce, je potrebno izvesti javno naročilo oz. javni razpis za izbor koncesionarja.

Delavnico vodi: izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več
48. Dnevi slovenskih pravnikov
10. oktober 2022
Portorož

Dnevi slovenskih pravnikov so največje srečanje pravnikov v Sloveniji, ki se v obliki posvetovanja organizira že vse od leta 1975. Na posvetovanju vsako leto predava več kot 50 pravnih strokovnjakov z različnih pravnih področij. Med njimi so profesorji, sodniki, odvetniki, tožilci, pravniki s področja javne uprave in gospodarstva. 

Letos se bodo 48. Dnevi slovenskih pravnikov odvijali 10. in 11. oktobra v Portorožu , kjer bo predavala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več
IZBERI ŽELJENO PODROČJE
# Investicijska dokumentacija in ekonomske analize
Test javno-zasebnih partnerstev
18. januar 2021

Test javno-zasebnega partnerstva je namenjen odgovoru na vprašanje, ali je izvedba konkretnega projekta mogoča in smotrna. V primeru, če je ugotovljeno, da je izvedba konkretnega projekta javno-zasebnega partnerstva mogoča in smotrna, iščemo najprimernejšo obliko javno-zasebnega partnerstva za izvedbo.


Preberi več
# Koncesije in javno-zasebna partnerstva
JZP za pristanke na Luni
15. januar 2021

NASA je sporočila, da se bo devet ameriških podjetij potegovalo za storitve dostave znanstvenega in tehnološkega tovora na Luno (Commercial Lunar Payload Services).


Preberi več
# Koncesije in javno-zasebna partnerstva
JZP za razvoj umetne inteligence v Evropi
15. januar 2021

ICT je eden izmed največjih tehnoloških dogodkov v Evropi. Letos je med 4. in 6. decembrom 2018 potekal na Dunaju.


Preberi več
# Javna naročila
Gradiva - Webinar: erevizija in upravni spor v javnem naročanju
15. januar 2021

Objavljamo gradiva iz webinarja: erevizija in upravni spor v javnem naročanju.


Preberi več
# ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Energetsko pogodbeništvo v Občini Medvode
31. januar 2017

Na portalu javnih naročil je Občina Medvode objavila javni razpis za JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE MEDVODE


Preberi več
# ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Energetsko pogodbeništvo
08. november 2016

Na področju energetskega pogodbeništva je mogoče opaziti večje aktivnosti tako države kot lokaknih skupnosti.


Preberi več
# ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Spremenjena podporna shema za energijo iz obnovljivih virovin kogeneracije z visokim izkoristkom
13. oktober 2016

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči 10. oktobra 2016 odobrila spremembe slovenske podporne sheme za energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnjo z visokim izkoristkom.


Preberi več
# ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin
18. september 2016

Dne 2. septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin


Preberi več
# JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRTASTRUKTURA
Komisija za odpravo davčnih izjem pristaniščem
01. avgust 2017

Evropska komisija je zahtevala, da Belgija in Francija odpravita odobrene davčne izjeme njihovim pristaniščem in uskladita sistem s pravili EU o državnih pomočeh.


Preberi več
# JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRTASTRUKTURA
Udrihanje po JZP terja svoj davek
11. februar 2017

Po izjemnem zagonu javno-zasebnih partnerstev v Franciji pred dobrim desetletjem, so le-ti danes prisotni v pičlem številu.


Preberi več
# JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRTASTRUKTURA
Sodišče EU o javni tožbi transportnih storitev
19. januar 2017

Splošno sodišče je dne 18. januarja 2017 odločilo v zadevi T-92/11 RENV, Jørgen Andersen proti Evropski komisiji.


Preberi več
# JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRTASTRUKTURA
Vpis pravice do pitne vode v ustavo
20. november 2016

Poslanci DZ so 17. novembra 2016 s 64 glasovi za in nobenim proti potrdili vpis pravice do pitne vode v ustavo.


Preberi več
# JAVNA NAROČILA
Gradiva - Webinar: erevizija in upravni spor v javnem naročanju
15. januar 2021

Objavljamo gradiva iz webinarja: erevizija in upravni spor v javnem naročanju.


Preberi več
# JAVNA NAROČILA
Gradiva - Zagotavljanje integritete podatkov v postopkih javnega naročanja
13. januar 2021

Objavljamo gradiva z delavnice Zagotavljanje integritete podatkov v postopkih javnega naročanja.


Preberi več
# JAVNA NAROČILA
Dopustno omejevanje udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU oz. kako okrepiti sodelovanje z lokalnimi ponudniki
19. maj 2020

V Sloveniji se vsake toliko časa odpre debata glede dopustnih omejitev udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU.


Preberi več
# JAVNA NAROČILA
Novela staropravnega zakonika - SPZ-B, ki spreminja določbo 2. odstavka 263. člena SPZ glede obveznosti plačila nadomestila ob prenehanju stavbne pravice
03. maj 2020

Sprejeta je bila novela Stvarnopravnega zakonika[1] – SPZ-B s katero se je spremenila določba drugega odstavka 263. člena SPZ, ki je določala, da mora lastnik nepremičnine imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.


Preberi več
# KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
JZP za pristanke na Luni
15. januar 2021

NASA je sporočila, da se bo devet ameriških podjetij potegovalo za storitve dostave znanstvenega in tehnološkega tovora na Luno (Commercial Lunar Payload Services).


Preberi več
# KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
JZP za razvoj umetne inteligence v Evropi
15. januar 2021

ICT je eden izmed največjih tehnoloških dogodkov v Evropi. Letos je med 4. in 6. decembrom 2018 potekal na Dunaju.


Preberi več
# KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
Objavljen javni razpis za podelitev koncesij za 1100 mest v domovih za starejše
30. junij 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19.6.2020, objavilo Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za okvirno 1100 mest.


Preberi več
# KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
Novela staropravnega zakonika - SPZ-B, ki spreminja določbo 2. odstavka 263. člena SPZ glede obveznosti plačila nadomestila ob prenehanju stavbne pravice
03. maj 2020

Sprejeta je bila novela Stvarnopravnega zakonika[1] – SPZ-B s katero se je spremenila določba drugega odstavka 263. člena SPZ, ki je določala, da mora lastnik nepremičnine imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.


Preberi več
# INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN EKONOMSKE ANALIZE
Test javno-zasebnih partnerstev
18. januar 2021

Test javno-zasebnega partnerstva je namenjen odgovoru na vprašanje, ali je izvedba konkretnega projekta mogoča in smotrna. V primeru, če je ugotovljeno, da je izvedba konkretnega projekta javno-zasebnega partnerstva mogoča in smotrna, iščemo najprimernejšo obliko javno-zasebnega partnerstva za izvedbo.


Preberi več

VIDEO VSEBINE

Kako in kdaj izvesti strokovni dialog

SPLETNA DELAVNICA

Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence.Pridružite se nam na spletni delavnici KAKO V PRAKSI PRAVILNO PRISTOPITI K IZVEDBI STROKOVNEGA DIALOGA, kjer bomo obravnavali pereča vprašanja v zvezi z izvedbo strokovnega dialoga.

Delavnica bo potekala 3. junija 2021 ob 9. uri in je primerna tako za ponudnike, kot naročnike.

Več informacij o programu in prijava tukaj.
Preberi več

Kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM

Prihodnost uvajanja električne mobilnosti.

Trg javnega naročanja predstavlja velik potencial za zasebni sektor

ČLANSTVO v FORUMU ZNANJA

ZA NAROČNIKE prinaša:

 • brezplačen dostop do rednih mesečnih spletnih izobraževanj v obsegu 50 min (9 - 10 mesečnih izobraževanj letno) - glej IZOBRAŽEVANJA
 • neomejen dostop do arhiva posnetkov preteklih mesečnih izobraževanj
 • 15 min zasebne konzultacije na družbo/mesec, praviloma po izvedbi rednega mesečnega izobraževanja
 • obveščanje o novostih na področju javnega naročanja in nabavnih procesov
 • strokovni prispevki s področja javnega naročanja in nabav v zasebnem sektorju: upravljanje z dobavnimi verigami, strateška nabava, praksa DKOM, praksa Sodišča EU, pametna merila, trajnostno usmerjena nabava, krožno gospodarstvo, javno-zasebna partnerstva, javne službe, javni razpisi, državne pomoči, projektno vodenje, priprave ekonomskih in investicijskih študij ter študij upravičenosti podelitve koncesije, projektno financiranje, pametna mesta in pametne skupnosti, mobilnost na alternativne vire goriv, energetsko pogodbeništvo …
 • dostop do tekočih strokovnih prispevkov in arhiva
 • dostop do vzorcev dokumentov (za javne naročnike npr. vzorčne razpisne dokumentacije, za ponudnike npr. partnerska pogodba, podizvajalska pogodba, sklep o določitvi poslovne skrivnosti ipd.)
 • možnost predlaganja tem, ki bi jih obravnavali na rednih mesečnih izobraževanjih
 • aktivno sodelovanje na dogodkih FORUM

FORUM ZNANJA

članstvo V FORUMU ZNANJA

 • 30 EUR
  za mikro družbe
 • 60 EUR
  za majhne družbe
 • 85 EUR
  za srednje družbe
 • 140 EUR
  za velike družbe

PAKET PREMIUM +

članstvo V FORUMU ZNANJA
IN PREMIUM dostop do sistema
S-pROCURMENT

 • 35 EUR
  za mikro družbe
 • 70 EUR
  za majhne družbe
 • 95 EUR
  za srednje družbe
 • 150 EUR
  za velike družbe

S-PROCUREMENT - PlatformA za elektronsko naročanje

O platformi

Ena največjih in najbolj dodelanih platform za elektronsko naročanje v svetovnem merilu. Ustanovljena je bila s ciljem, da v Sloveniji vzpostavimo trg elektronskega naročanja, kot mora biti. Platforma podpira nabavne postopke v javnem in zasebnem sektorju. Začetne inspiracije smo dosegli. Informacijski sistem S-Procurement je zasnovan po modelu SaaS - programska oprema kot storitve. To pomeni, da je dostop do sistema vsem uporabnikom zagotovljen preko kateregakoli spletnega brskalnika, brez stroškov vzdrževanja ali nadgradnje.

Naša vizija je v naslednjem desetletju postati vodilna nabavna platforma v Sloveniji in regiji. Vzpostavili bomo skupnost ponudnikov, uvedli učinkovite nabavne procese v gospodarstvo in javni sektor ter na način pripomogli k ohranitvi naravnih virov v dobro sedanje in bodočih generacij. Elektronsko naročanje (nabava) je trend, ki naročnikom oz. nabavnikom omogoča, da svojo pozornost iz postopkovnih in formalnih vprašanj preusmerijo na vsebino. Elektronsko naročanje poteka na platformi, ki nas vodi skozi vse faze postopka in zagotavlja elektronsko komunikacijo ter poslovanje v vseh fazah postopka, samodejno primerjavo in ocenjevanje ponudb in s tem velik prihranek časa pri vodenju postopka.

Vodenje nabavnih poslovnih procesov po principu digitalno privzeto, je trend, ki nabavnikom v zasebnem sektorju in javnim naročnikom v javnem sektorju omogoča prihranke časa in denarja, ki jih je mogoče učinkovito preusmeriti v izvajanje konstruktivnega dialoga z deležniki celotne oskrbovalne verige. Digitalizacija nabavnih procesov in postopkov oddaje javnih naročil, predstavlja optimizacijo poslovnega procesa v najkrajšem času in z najmanj vloženih sredstev, omogoča boljšo preglednost nad poslovanjem, poleg tega pa popoln prehod na digitalno z informacijskim sistemom S-Procurement zagotavlja visok nivo pravne varnosti, ki je v svetu elektronskega poslovanja ključnega pomena. Vabimo vas, da postanete agilni in digitalni!

KOMU JE NAMENJENA PLATFORMA S-PROCUREMENT?

Informacijski sistem S-Procurement je namenjen tistim, ki se zavedajo, da nabavna funkcija danes predstavlja ključno vlogo za razvoj in rast družbe. Informacijski sistem S-Procurement je namenjen le izbranim skupinam:

Agilnim gospodarskim družbam, ki želijo:
 • svoje nabavne procese digitalizirati,
 • zagotoviti boljšo organizacijo dela in enostavnejši pregled ali nadzor nad poslovanjem,
 • pri poslovanju ohraniti visok nivo pravne varnosti.
Javnim naročnikom, ki so skladno z veljavnimi predpisi:
 • zavezani uporabljati elektronska komunikacijska sredstva pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil
 • zavezani z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki ravnati na način, da se slednjemu ves čas hrambe zagotavlja dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost in trajnost;
 • zavezani spodbujati zaupanje v spletno okolje pri interakciji med državljani, podjetji in javnimi organi na način, da zagotovijo visoko raven zaupanja in varnosti.

ZA NAROČNIKe

 • s sklenitvijo redne naročniške pogodbe
  o uporabi platforme
  S-Procurement

ZA PONUDNIKe

 • BREZPLAČNO
 • s sprejemom Splošnih pogojev uporabe ob registraciji uporabnika
Preberi več

ZA NAROČNIKE

 • s sklenitvijo redne naročniške pogodbe
  o uporabi platforme
  S-Procurement

ZA PONUDNIKE

 • 25 EUR
  za mikro družbe
 • 50 EUR
  za majhne družbe
 • 75 EUR
  za srednje družbe
 • 90 EUR
  za velike družbe
Preberi več

ZA NAROČNIKE

 • s sklenitvijo redne naročniške pogodbe
  o uporabi platforme
  S-Procurement

ZA PONUDNIKE

 • 35 EUR
  za mikro družbe
 • 70 EUR
  za majhne družbe
 • 95 EUR
  za srednje družbe
 • 150 EUR
  za velike družbe
Preberi več

SPREMLJAJ NAS

Prijava na tedenske novice vam omogoča, da spremljate aktualne teme s področja nabave v javnem in zasebnem sektorju.

Seznanjen sem in se strinjam s Splošnimi pogoji uporabe ter Politiko zasebnosti.

POSTANI AKTIVEN ČLAN

Članstvo v FORUMU ZNANJA s področja nabave v javnem in zasebnem sektorju vam prinaša številne ugodnosti – mesečna izobraževanja, zasebne konzultacije in še mnogo več.

POSTANI ČLAN FORUMA ZNANJA

OPTIMIZIRAJ NABAVO

Povezovanje ponudnikov in nabavnikov v virtualnem spletnem okolju odpira priložnosti. Pogovori se s svetovalcem in preveri prednosti povsem elektronske nabave.

NAROČI SE NA POGOVOR S SVETOVALCEM