NOVICE

UNECE People-first PPPs 4 SDGs
23. junij 2022

UNECE je organiziral spletno delavnico "Private Public Partnership for sustainable development goals, a tool for resilience and sustainability", ki je potekala od 30. maja do 24. junija 2022.

Preberi več
Sustainable procurement in Practice: e-Mobility under the PPP approach
31. maj 2022

Na tečaju je bila predstavljena obsežna mednarodna primerjalna raziskava politik in najbolših praks trajnostnega naročanja. V torek, 31. maja je na tečaju predavala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk, ki je govorila o trajnostnih javnih naročilih v praksi, o obnovi energetske učinkovitosti in e-mobilnosti v okviru pristopa javno-zasebnega partnerstva.

Preberi več
15. seja Odbora za inovativnost, konkurenčnost in javno-zasebna partnerstva v okviru Združenih narodov
16. maj 2022

15. seja Odbora za inovativnost, konkurenčnost in javno-zasebna partnerstva bo potekala v hibridni obliki – preko spleta in v živo – od 25. do 27. maja 2022 v Ženevi v Švici. Kot govornica bo na seji sodelovala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več
Sredstva za komunalna podjetja in javne ustanove
12. maj 2022

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture, ki je namenjen komunalnim podjetjem in javnim ustanovam. V okviru tega lahko upravičenci zaprosijo za posojilo, ki bo financiralo celoten projekt, do višine 1,5 milijona evrov.

Preberi več
Delavnica "weTHINK. Waste circularity working group", 18. 5. 2022
9. maj 2022

V sredo, 18. 5. 2022 bo ob 10:00 potekala delavnica "weTHINK. Waste circularity working group".

Več informacij in prijave najdete tukaj.

Preberi več
Projekt uvedbe eMobilnosti v MO Kranj predstavljen v Barceloni
5. maj 2022

Z veseljem in ponosom sporočamo da je bil v sredo, 4. 5. 2022 projekt uvedbe eMobilnosti v MO Kranj s strani Petre Ferk in Tomaža Laniška predstavljen na 6. UNECE Mednarodnem forumu za javno-zasebna partnerstva v Barceloni.

Preberi več
Projekt uvedbe eMobilnosti v MO Kranj izbran kot primer dobre prakse s strani Združenih narodov
26. april 2022

Izjemno veseli in ponosni smo, da je bil projekt uvedbe eMobilnosti v MO Kranj s strani Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) izbran kot eden od zgolj desetih primerov dobre prakse na svetu in bo predstavljen na 6. UNECE Mednarodnem forumu za javno-zasebna partnerstva v Barceloni, ki bo potekal od 4. do 6. maja 2022.

Preberi več
48. Dnevi slovenskih pravnikov
26. april 2022

10. in 11. oktobra bodo v Portorožu potekali 48. Dnevi slovenskih pravnikov , kjer bo predavala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več
SPLETNA DELAVNICA " JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA CILJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA: ORODJE ZA PROŽNOST IN TRAJNOST"
22. april 2022

Organizacija ILO (International Labour Organization) od 30. maja do 24. junija 2022 pripravlja spletno delavnico z naslovom "JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA CILJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA: ORODJE ZA PROŽNOST IN TRAJNOST".

Preberi več
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O OBJAVAH POGODB S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA, KONCESIJ IN JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV
19. april 2022

Dne 11. aprila 2022 je minister za javno upravo v soglasju z ministrom za finance izdal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022. Sprejeti pravilnik je pričel veljati 16. aprila 2022. Pravilnik določa tudi začetek uporabe sprememb, in sicer se spremenjeni šesti odstavek ter nova osmi in deveti odstavek 3. člena pravilnika začnejo uporabljati 1. 1. 2023 za pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene od 1. 1. 2023 dalje.

Preberi več