NOVICE

DELAVNICA: KAKO NAČRTOVATI PROJEKTE POSTAVITVE SONČNIH ELEKTRARN NA JAVNIH OBJEKTIH IN POVRŠINAH
16. februar 2024

V ponedeljek, 12. 2. 2024, je v Ljubljani potekala brezplačna delavnica na temo: Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah, ki jo je organizirala družba Borzen v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Inštitutom za javno zasebno partnerstvo. 

Preberi več
IZ PRAKSE DKOM V DECEMBRU 2023: POGOSTE NAPAKE NAROČNIKOV
16. februar 2024

V tem prispevku obravnavamo tri odločitve Državne revizijske komisije iz decembra 2023, ki naslavljajo naslednje pogoste napake naročnikov: neustrezno pripravljena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, omejujoče tehnične specifikacije in nepravilno obrazložena odločitev o oddaji javnega naročila. 

Preberi več
POZIV PROMOTORJEM - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVEGA VIRA ENERGIJE (SONČNI FOTOVOLTAIČNI VIR) NA JAVNIH POVRŠINAH IN OBJEKTIH V OBČINI ČRNOMELJ
15. februar 2024

Občina Črnomelj je na Portalu javnih naročil objavila javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za proizvodnjo električne energije iz obnovljivega vira energije (sončni fotovoltaični vir) na javnih površinah in objektih Občine Črnomelj.

Preberi več
SPREMEMBE, KI JIH PRINAŠA ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI (ZJNPOV-B)
26. januar 2024

Dne 24. 11. 2023 je Državni zbor sprejel nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 122/2023; v nadaljevanju tudi: ZJNPOV-B), ki je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 5. 12. 2023, v veljavo pa je stopil mesec kasneje, in sicer 4. 1. 2024. Omenjeni zakon spreminja obstoječi Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti.

Preberi več
Uspešna spletna delavnica: Improvement and Best Practices in E-Procurement Systems
8. november 2023

Na interaktivni delavnici "Improvement and Best Practices in E-Procurement Systems", organizatorja Lexxion Publisher, so vodilni strokovnjaki predstavili številne možnosti e-naročanja, kako izboljšati svoje delo z e-naročanjem in najboljše prakse na področju e-naročanja.

Preberi več
OPOMIN SLOVENIJI IZ BRUSLJA ZARADI NEPOPOLNEGA OZ. NEPRAVILNEGA PRENOSA DIREKTIV S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA IN KONCESIJ
25. oktober 2023

Evropska komisija je dne 18.10.2023 opozorila Slovenijo zaradi neusklajenosti njenih nacionalnih pravil s standardi EU na področju javnega naročanja in koncesij. Med neskladji so izpostavljene težave, kot so postopki s pogajanji brez predhodne objave, možnost nepričakovanih sprememb javnih naročil ter potencialna diskriminacija proizvodov glede na njihovo poreklo. 

 

Preberi več
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo svetoval pri postavitvi 51 sončnih elektrarn v Mestni občini Ljubljana
20. oktober 2023

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je počaščen, da lahko sodeluje pri svetovanju in izvajanju omenjenega projekta. Naše dolgoletne izkušnje in strokovno znanje na področju fotovoltaike nam omogočajo sodelovanje pri tako pomembnem projektu, ki bo spremenil videz Mestne občine Ljubljana. 

Preberi več
AKTUALNA PRAKSA DKOM: Izkazovanje ekonomske in finančne sposobnosti
18. oktober 2023

Dne 9. 10. 2023 je Državna revizijska komisija podala svojo odločitev v zadevi št. 018-112/2023-4, v sklopu katere je vlagatelj vložil revizijski zahtevek zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Preberi več
NAGRADA ZVEZE DRUŠTEV PRAVNIKOV ZA DELO V PRAVNIŠKIH DRUŠTVIH IZR. PROF. DR. PETRI FERK
13. oktober 2023

V Portorožu se odvija konferenca 49. Dnevi slovenskih pravnikov, kjer potekajo razprave o aktualnih pravnih temah.

Počaščeni smo, da je med nagrajenci tudi izr. prof. dr. Petra Ferk, ki je na konferenci predavala o prenehanju koncesijske pogodbe.

Preberi več
Uspešna Mednarodna konferenca o Javno-zasebnih partnerstvih v Kirgiški Republiki
2. oktober 2023

Prejšnji teden je v Kirgiški republiki potekala 2. mednarodna konferenca o javno-zasebnih partnerstvih (JZP), ki je privabila izjemne strokovnjake s področja javno-zasebnih partnerstev iz različnih držav. Zasluge za odlično organizacijo in izvedbo konference gredo ekipi pod vodstvom Sanzhara Bolotova, direktorja JZP centra Kirgiške republike.

Preberi več