Coaching

INDIVIDUALNA IZOBRAŽEVANJA IN PRAKTIČNE DELAVNICE

Prednost dajemo individualnim izobraževanjem, ki so namenjena manjšim skupinam. Izkušnje iz tujine kažejo, da so individualna izobraževanja najhitreje rastoča oblika izobraževanj. Udeležencem omogočajo, da osredotočeno zapolnijo vrzeli v svojem znanju in najdejo odgovore na odprta vprašanja, brez nepotrebnega ponavljanja vsebin, ki jih udeleženci že poznajo.


ZAKAJ izbrati individualno izobraževanje?

  • ker boste skupaj z nami oblikovali program izobraževanja, ki bo prilagojen vašim potrebam, željam in interesom;
  • ker boste dobili odgovore na postavljena vprašanja;
  • ker bo skupina udeležencev sestavljena po vaši izbiri;
  • ker je dinamično, interaktivno, zanimivo in praktično;
  • ker boste vključeni v razpravo in boste lahko preverili svoje znanje in ideje;
  • ker deluje po metodi »brainstorminga«.

KOMU so individualna izobraževanja namenjena?

  • individualna izobraževanja so primerna tako za javni kot za zasebni sektor,
  • zaželeno je, da se udeleženci individualnega izobraževanja medsebojno poznajo oz. so na kakšen drug način interesno povezani (npr. sodelavci, člani projektne skupine, ipd.);
  • udeležence naj zanima tematika izobraževanja in naj bodo vključeni v oblikovanje programa izobraževanja;
  • udeleženci morajo biti motivirani.

Coaching se izvaja v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo.

Za več informacij pišite na: info@pppforum.si ali info@s-procurement.si.