European Public Procurement Commentary on Directive 2014/24/EU, Elgar Commentaries series, 2021

Ta komentar je eden najdragocenejših dopolnitev literature o javnih naročilih že več let. Združuje prednosti pravnega komentarja kontinentalnoevropske tradicije (celovitost, struktura, globina itd.) s primerjalnimi perspektivami, najsodobnejšimi raziskavami in potrebno kontekstualizacijo za razumevanje interakcij med direktivo in zapletenimi nacionalnimi sistemi upravnega in javnega prava. Martin Burgi z Univerze v Munichnu pravi, da si izjemni uredniki in 36 sodelavcev iz 18 evropskih držav zaslužijo veliko pohvalo za to pomembno knjigo.  Pri izdaji komentarja sta sodelovala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk in doc. dr. Boštjan Ferk, ki sta komentirala določbe Direktive 2014/24/EU, ki se nanašajo na elektronsko javno naročanje.

Za več informacij in naročilo kliknite tukaj.

Preglednica Postopki javnega naročanja in temeljni koraki javno-zasebnega partnerstva 3., dopolnjena izdaja, vključno z novelo ZJN-3, GV Založba, 2020

Dr. Boštjan Ferk, dr. Petra Ferk in Lara Valjavec so avtorji Preglednice Postopki javnega naročanja in temeljni koraki javno-zasebnega partnerstva. Preglednica na kratko in pregledno predstavlja postopke javnega naročanja ter temeljne korake javno-zasebnega partnerstva. Posamezne faze postopka so ponazorjene z barvnimi shemami in miselnimi vzorci. Tretja, dopolnjena izdaja je pripravljena v letu 2020 v skladu z ZJN-3 ter zakonskimi določili o nekaterih koncesijskih pogodbah.

Več informacij in naročila so tukaj.

Komentar Ustave Republike Slovenije, Nova Univerza, 2019

Komentar je izšel v sodelovanju med Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za državne in evropske študije in Ministrstvom na izobraževanje, znanost in šport.
Komentar predstavlja ustavnopravni dosežek nacionalnega pomena. Ob obeležju izida bo na Novi univerzi potekal svečani dogodek, na katerem bodo zbrane nagovorili predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, prof. dr. Rajko Knez, rektor Nove univerze, prof. dr. Peter Jambrek, odgovorni urednik, izr. prof. dr. Matej Avbelj in urednik prvih izdaj Komentarja, prof. dr. Lovro Šturm.
Nov Komentar Ustave Republike Slovenije je izšel tako v knjižni kot tudi digitalni obliki, od prejšnjih komentarjev pa ga loči priročna, žepna oblika.

Svoj doprinos komentarju sta dala tudi naša izr. prof. Petra Ferk in doc. dr. Boštjan Ferk.

Komentar je v tiskani in spletni obliki na voljo tukaj.

KNJIGA LAW AND ECONOMISC OF PUBLIC PROCUREMENT REFORMS, ROUTLEDGE, 2018

V knjigi je zbrano gradivo, ki je bilo podlaga za sprejem EU Direktiv iz leta 2014 v zvezi z javnim naročanjem. Vključuje prispevke strokovnjakov z raznih področij javnega naročanja, med drugim tudi Petro in Boštjana Ferka, ki sta svoj doprinos dala v prispevku Local Preferences As Non-Discriminatory Instrument In Public Procurement Of Fresh Foods.

Več info najdete tukaj.

KNJIGA MODERNISING PUBLIC PROCUREMENT, EDWARD ELGAR, 2018

Knjiga ponuja obširno analizo implementacij evropskih direktiv o javnem naročanju. Analiza temelji na izkušnjah dvanajstih držav članic, ki med drugim vključujejo Nemčijo, Francijo, Italijo, Španijo in Poljsko. Knjigi sta deseto poglavje z naslovom Implementation of Directive 2014/24/EU in the Republic of Slovenia prispevala Petra in Boštjan Ferk, sta predstavila analizo Republiko Slovenijo.

Več info najdete tukaj.

KNJIGA THE EMERALD HANDBOOK OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN DEVELOPING ECONOMIES, EMERALD, 2017

Knjigi sta poglavje z naslovom PPPs In The Developing And Emerging Economies prispevala Petra in Boštjan Ferk. V njem analizirata javno-zasebna partnerstva v državah v razvoju, s primerjavo desetih razlogov za in proti javno-zasebnim partnerstvom. Vsi razlogi so bili relevantno preizkušeni tudi v praksi in sicer na primeru Republike Slovenije, kot razviti postranzicijski državi.

Več info najdete tukaj.

ČLANEK CAN THE IMPLEMENTATION OF FULL E-PROCUREMENT INTO REAL LIFE ADDRESS TO REAL CHALLENGES OF EU PUBLIC PROCUREMENT, EPPL, 2016

V članku avtorica Petra Ferk razpravlja o implementaciji elektronskega javnega naročanja v Evropski Uniji iz EU Direktiv z leta 2014, kot izzivu modernega časa in ključnih izzivih, ki jih popolno elektronsko javno naročanje prinaša.

Več info najdete tukaj.

KNJIGA REFORMATION AND DEFORMATION OF THE EU PUBLIC PROCUREMENT RULES, EDWARD ELGAR PUBLISHING, 2016

V knjigi je svoj doprinos dala avtorica Petra Ferk, ki v svojem prispevku z naslovom E-Procurement Between Eu Objectives And The Implementation Procedures In The Member States – Article 22(1) Of The 2014 Directive razpravlja tveganjih, ki jih prinaša elektronsko javno naročanje, saj bi le to lahko privedlo do preveč kompleksnih sistemov elektronskega javnega naročanja, ki bi lahko določenim skupinam ponudnikov omogočilo določene prednosti in posledično povzročilo neenakopravnost med sodelujočimi ponudniki. Avtorica v tem primeru poudarja ključno vlogo Sodišča Evropske Unije, kot telesa, ki zagotavlja enotno implementacijo prava EU.

Več info najdete tukaj.

KNJIGA »POGODBA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU«, IJZP, 2014

Monografija Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu avtorja dr. Boštjana Ferka je znanstveno delo, ki poglobljeno analizira institut javno-zasebnega partnerstva in njegovih različnih pojavnih oblik ter ga glede na prepletajoče se javnopravne in civilnopravne elemente umesti v slovensko pravno teorijo.

Knjiga je namenjena vsem, ki se srečujejo s tematiko javno-zasebnega partnerstva, javnih služb, javnih razpisov in javnih infrastrukturnih projektov bodisi v praksi ali v teoriji. Uvodoma je v knjigi prikazana opredelitev instituta javno-zasebnega partnerstva in njegove različne pojavne oblike ter postopek oblikovanja razmerja javno-zasebnega partnerstva. Posebna pozornost je namenjena pojmu javnega prava v razmerju do zasebnega prava in v tej luči še posebej odnosu med javnim in zasebnim interesom, kot ključnima elementoma vsakega razmerja javno-zasebnega partnerstva. Predstavljene so posebne (upravnopravne) določbe pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ki jo ločijo od klasičnih civilnopravnih pogodb in v ta namen je prikazana podrobna primerjalnopravna analiza najpomembnejših evropskih ureditev upravne pogodbe in javno-zasebnega partnerstva – nemške, francoske in britanske. Podrobno pa je obravnavana tudi vsebina pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v Sloveniji.

V knjigi so kritično povzeti različnih pogledi na javno-zasebna partnerstva in pasti, ki se skrivajo pri njihovem oblikovanju, hkrati pa knjiga podaja tudi številne predloge za uspešno izvedbo projektov javno-zasebnih partnerstev.

Čeprav je knjiga izšla v letu 2014, ostaja v celoti aktualna in tudi po letu 2019, ko je bila v slovenski pravni red prenesena Direktiva 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb, saj je bila predmetna Direktiva pri pripravi monografije upoštevana.

Kazalo
Naročilnica