DIGITALIZACIJA NABAVNIH PROCESOV V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU

Medtem ko javne naročnike k javnemu naročanju zavezuje zakonodaja, ki podrobno opredeljuje posamezne postopke in nabavne tehnike, pa naročnike v zasebnem sektorju k izvajanju nabavnih postopkov pretežno ženejo notranji vzgibi, kot so skladnost, učinkovitost, napredek, obvladovanje tveganj, nadzor nad stroški in procesi, izboljšanje konkurenčnosti in ne nazadnje prihranki. Nabavni postopki v zasebnem in javnem sektorju se med seboj razlikujejo, vendar pa imajo tudi veliko skupnih značilnosti, saj javni naročniki prevzemajo metode, ki jih pri naročanju blaga in storitev uporabljajo organizacije v zasebnem sektorju in obratno. Vendar pa lahko tako javni naročniki kot nabavniki v zasebnem sektorju bistveno izboljšajo učinkovitost nabave s popolno digitalizacijo nabavnih postopkov, ki zagotavlja številne prednosti.

 

Elektronski nabavni postopek naročnika vodi skozi vse faze postopka in zagotavlja elektronsko komunikacijo ter poslovanje v vseh fazah postopka, samodejno primerjavo in ocenjevanje ponudb in s tem velik prihranek časa pri vodenju postopka.  Popolnoma elektronski nabavni postopki (end-to-end) omogočajo avtomatizacijo, racionalizacijo in učinkovito vodenje. V okviru kvalifikacije dobaviteljev lahko naročniki nadzirajo svoje dobavitelje in s tem bolje nadzoruje tveganja dobave znotraj dobavne verige. V primeru pomanjkanja dobaviteljev je mogoče izvesti analizo dobaviteljev na tujih trgih. Upravljanje kategorij blaga in storitev javnim in zasebnim naročnikom omogoča vpogled v stanje porabe za posamezno blago in storitve, kar podjetju omogoča, da ugotovi, za kaj potroši največ in kam mora usmeriti svoje napore za zmanjšanje stroškov. Preko analize porabe lahko organizacija ugotovi, kje so možnosti za prihranek. Pogajanja pa podjetju omogočajo, da z dobaviteljem doseže kar najboljši dogovor glede dobave blaga ali opravljanja storitev. Na ta način lahko podjetje optimizira svoje nabavne postopke in dosega boljše poslovne rezultate. Vse nabavne postopke je mogoče v celoti izvesti digitalno.

 

Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo vam v sodelovanju z družbo S-Procurement lahko pomagamo vzpostaviti digitalizirane nabavne procese, ne glede na to, ali ste naročnik v javnem ali zasebnem sektorju.

 

Nabavna platforma S-Procurement je večuporabniška platforma, ki podpira end-to-end nabavni proces. Zagotovljena je raznolikost nabavnih postopkov ter visoka stopnja prilagodljivosti le-teh glede na želje posameznega uporabnika. Informacijski sistem je med drugim certificiran v skladu s standardom IS0 27001, standardom ISO 9001, standardom ISO 23001, standardom ISO 20000 in ISO 20000-1, kar zagotavlja višjo kakovost storitev in varnejšo poslovanje. Informacijski sistem omogoča elektronsko podpisovanje in pri tem podpira vsa kvalificirana digitalna potrdila, ki so uvrščena na zanesljiv seznam EU. Informacijski sistem S-Procurement je certificiran v skladu s standardom RFC 3161 za časovni žig, s šifriranjem komunikacij in podatkovnih baz pa je zagotovljena zaupnost podatkov. Nabavna platforma S-Procurement vsebuje tudi orodja, ki omogočajo samodejno primerjavo in ocenjevanje ponudb. Več si lahko preberete TUKAJ.

Celoten prispevek o digitalizaciji nabavnih procesov v javnem in zasebnem sektorju si preberite TUKAJ.