PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI

V današnjih časih ima digitalizacija družbe in gospodarstva z inovativno in intenzivno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij velike zmogljivosti za rast ter je osnova za dolgoročni razvoj in konkurenčnost tako Slovenije kot Evrope. Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo smo na poti k digitalnemu prehodu na področju projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti pomagali že številnim občinam. Pomoč smo jim nudili tudi pri vzpostavitvi urbanih digitalnih platform - katerih poglavitni cilji so pospešiti uvajanje inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bi omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter s tem izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

 

Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo smo specializirani za svetovanje na področju izvajanja javnih projektov, tako da lahko javnim naročnikom in ponudnikom pomagamo na področju kompleksnih javnih naročil, identifikaciji in analizi optimalne variante, izdelavi investicijske dokumentacije in oblikovanju razmerij javno-zasebnih partnerstev na poti do digitalne preobrazbe.

 

Več o tem si preberite TUKAJ.