Načini za pospešitev uvajanja zelenega javnega naročanja

Zeleno javno naročanje je naročanje blaga, storitev ali gradenj, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami ali gradnjami, v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje, zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo, ob enem pa imajo enake ali boljše funkcionalnosti.

V Sloveniji se zeleno javno naročanje uveljavlja z izvajanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki določa obvezno upoštevanje okoljskih vidikov za kar 22 predmetov javnega naročanja. Skladno z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije, morajo biti okoljske zahteve vselej oblikovane transparentno in nediskriminatorno, ob enem pa morajo biti povezana in sorazmerna predmetu naročila.

Več si preberite v spodnjem dokumentu.