SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Spletno mesto S-Procurement na enem mestu združuje informacijski sistema S-Procurement, namenjen elektronskemu vodenju nabavnih postopkov, vključno s postopki javnega naročanja, ter FORUM ZNANJA, ki je edukacijskega značaja in omogoča dostop do številnih vsebin informativne in izobraževalne narave. Je inovativno stičišče nabavnikov in dobaviteljev za izmenjavo dobrih praks, iskanje novih priložnosti in sklepanje dolgoročnih partnerstev.

Spletno mesto je namenjena agilnim gospodarskim družbam, ki želijo svoje nabavne procese digitalizirati in pri tem ohraniti visok nivo pravne varnosti pri poslovanju, ter javnim naročnikom, ki so skladno z veljavnim ZJN-3 zavezani uporabljati elektronska komunikacijska sredstva pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil. Prav tako je množično obiskana s strani širše javnosti, ki želi spremljati aktualnosti na področju javnega naročanja in nabavnih procesov, poglobiti strokovna znanja na tem področju ali izmenjati dobre prakse poslovanja.

  1. Splošna določila 

Splošni pogoji za uporabo spletnega mesta S-Procurement določajo uporabo spletnega mesta S-Procurement in spletišča FORUM ZNANJE ter urejajo razmerje med družbo S-Procurement d.o.o., družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o., Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana, kot ponudnikom storitve in vsemi uporabniki ali obiskovalci spletnega mesta S-Procurement.

Uporaba informacijskega sistema S-Procurement, ki ga zagotavlja in upravlja pa ga družba Vortal, Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, SA, se v delu, ki poteka na spletnem mestu community.vortal.biz, izvaja v skladu z vsakokrat veljavno politiko zasebnosti (povezava) in splošnimi pogoji (povezava) družbe VORTAL kot upravljavca informacijskega sistema S-Procurement. Uporabnik je s pojavnim oknom obveščen ob preusmeritvi na spletni mesto community.vortal.biz. Izključno licenco za trženje storitev informacijskega sistema S-Procurement na slovenskem trgu ima družba S-Procurement d.o.o., družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o., Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana.

S-Procurement d.o.o., družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o., Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev brez predhodne najave. V kolikor ni določeno drugače, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletni strani www.s-procurement.si in so s tem dnem za uporabnike FORUMA ZNANJA zavezujoči.

  1. Opredelitev pojmov 

Informacijski sistem S-Procurement – je informacijski sistem za elektronsko izvajanje procesov nabave v zasebnem in javnem sektorju (tj. postopkov oddaje javnih naročil), ki v celoti poteka na spletnem mestu community.vortal.biz v skladu s splošnimi pogoji družbe VORTAL. 

Spletno mesto community.vortal.bi  – je spletna stran community.vortal.biz ter vse njene podstrani in obsega vse vsebine, dostopne na spletni strani in njenih podstraneh. 

Splošni pogoji družbe VORTAL – so splošni pogoji za uporabo informacijskega sistema S-Procurement, ki jih določa družba VORTAL in so dostopni na spletnem mestu: povezava.

Družba VORTAL - je družba Vortal, Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, SA, s portugalsko identifikacijsko številko 505141019, Vortal Connecting Business s špansko identifikacijsko številko A85765469 ali katerakoli druga družba v lasti družbe Vortal, SGPS, S.A., s portugalsko davčno številko 509963404.

Spletno mesto S-Procurement – je spletna stran www.s-procurement.si ter vse njene podstrani in obsega vse vsebine, dostopne na spletni strani in njenih podstraneh. 

Ponudnik storitve ali družba S-Procurement – je družba S-Procurement d.o.o., družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o., Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana.

Politika zasebnosti – so informacije posameznikom glede obdelave osebnih podatkov, dostopne na spletni strani: https://www.s-procurement.si/data/politika-zasebnosti.pdf.

FORUM ZNANJA – je spletni portal oz. spletišče edukacijskega značaja, ki omogoča dostop do številnih vsebin informativne in izobraževalne narave. Posamezne vsebine so uporabnikom dostopne brezplačno ali proti plačilu.

Član FORUMA ZNANJA – je naročnik in registrirani uporabnik, ki ima dostop do vseh vsebin na spletnem mestu S-Procurement (tj. do brezplačnih in tudi plačljivih vsebin).

Naročnik – je uporabnik informacijskega sistema S-Procurement, ki ima sklenjeno veljavno pogodbo z družbo S-Procurement.

Uporabnik – je vsak obiskovalec spletnega mesta S-Procurement in je lahko neregistriran ali registriran.

Neregistriran uporabnik – je vsak obiskovalec spletnega mesta S-Procurement, ki ni registriran na spletnem mestu S-Procurement.

Registriran uporabnik – je vsak obiskovalec spletnega mesta S-Procurement, ki je registriran na spletnem mestu S-Procurement, ki ima ustvarjen uporabniški račun ter dodeljen izbrani uporabniški paket.

Uporabniški račun – je individualni račun uporabnika, sestavljen iz uporabniškega imena in gesla, ki posamezniku zagotavlja pravico dostopa do plačljivih vsebin na spletnem mestu S-Procurement in članstvo v FORUMU ZNANJA v obsegu izbranega uporabniškega paketa. 

Uporabniški paket – je paket storitev, ki so na voljo registriranemu uporabniku v izbranem obsegu: UNIVERZAL, PREMIUM, PREMIUM+, NAROČNIK, FORUM ZNANJA.

Uporabniški paket UNIVERZAL – je brezplačen paket za ponudnike, ki omogoča dostop in uporabo informacijskega sistema S-Procurement oz. njegovih funkcionalnosti v omejenem obsegu.

Uporabniški paket PREMIUM – je plačljivi paket za ponudnike, ki omogoča dostop in uporabo vseh funkcionalnosti informacijskega sistema S-Procurement.

Uporabniški paket PREMIUM+ – je uporabniški paket PREMIUM, nadgrajen s članstvom v FORUMU ZNANJA.

Uporabniški paket NAROČNIK – je plačljivi paket za redne naročnike, ki imajo sklenjeno mesečno naročnino, ki omogoča dostop in uporabo informacijskega sistema S-Procurement v obsegu, določenem s pogodbo med družbo S-Procurement in naročnikom ter z vključenim članstvom v FORUMU ZNANJA.

Uporabniški paket FORUM ZNANJA – je plačljivi paket za naročnike, ki nimajo sklenjene mesečne naročnine, ki omogoča dostop in uporabo informacijskega sistema S-Procurement, vendar pa imajo vključeno članstvo v FORUMU ZNANJA.

Cenik – je katalog storitev s pripadajočimi cenami in plačilnimi pogoji. 

Naročnina – je pravno razmerje med uporabnikom in ponudnikom storitve S-Procurement, ki se vzpostavi s kreiranjem uporabniškega računa.

  1. Avtorske pravice

Vsebine in informacije, objavljene na spletnem mestu www.s-procurement.si, so last družbe S-Procurement in se lahko reproducirajo, distribuirajo, dajajo na voljo javnosti, predelujejo ali dajejo v najem zgolj v netržne namene, zlasti študijske in informativne namene, ob pogoju, da je naveden vir informacij (S-Procurement, d.o.o.; www.s-procurement.si) in tudi avtor, v kolikor je pri posamezni vsebini slednji naveden.

Stališča in mnenja avtorjev posameznih vsebin ali informacij, objavljenih na spletnem mestu www.s-procurement.si, niso nujno hkrati stališča družbe S-Procurement.

Uporaba vsebin in informacij, objavljenih na spletnem mestu www.s-procurement.si, v tržne namene ni dovoljena. V primeru kršitve avtorskih pravic S-Procurement, d.o.o., je uporabnik odškodninsko odgovoren družbi S-Procurement d.o.o. za vso povzročeno škodo.

Vsebine in informacije, objavljene na spletnem mestu www.s-procurement.si, so izključno informativni pripomoček. Družba S-Procurement, ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov), ki bi nastala z uporabo spletnega mesta www.s-procurement.si. 

Družba S-Procurement ne prevzema nobene odgovornosti iz naslova točnosti, popolnosti in ažurnosti vsebin in informacij, objavljenih na spletnem mestu S-Procurement.

  1. Obdelava in varstvo osebnih podatkov 

Družba S-Procurement obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta S-Procurement v skladu z vsakokrat veljavno politiko zasebnosti. Politika zasebnosti vsebuje vse informacije glede obdelave osebnih podatkov in je dostopna na naslednji povezavi: Politika zasebnosti.

  1. Tehnični pogoji dostopa

Družba S-Procurement zagotavlja nemoten dostop in razpoložljivost do vsebin na spletnem mestu S-Procurement v režimu 24 ur dnevno in vse dni v letu, v skladu z dogovorjenim nivojem zagotavljanja storitev (SLA).

Družba S-Procurement si pridržuje pravico do začasnih prekinitev dostopa in uporabe spletnega mesta S-Procurement zaradi izvajanja posodobitev, rednega vzdrževanja spletnega mesta, odprave tehničnih napak na spletnem mestu S-Procurement ali zaradi višje sile.

Uporabniki do spletnega mesta S-Procurement dostopajo z osebnim računalnikom z nameščenim ustreznim operacijskim sistemom preko internetnega brskalnika in z omogočenim dostopom do prenosa podatkov oz. do interneta. Dostop do prenosa podatkov oz. do interneta zagotavlja uporabnik. 

Družba S-Procurement svetuje uporabnikom, da zagotovijo najnovejšo programsko opremo, namestijo vse posodobitve, ki so v danem trenutku na voljo in uporabljajo ustrezno komunikacijsko opremo. 

Družba S-Procurement ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali motnje v delovanju spletnega mesta S-Procurement iz razlogov na strani uporabnika ali nespoštovanje določil teh splošnih pogojev. 

  1. Pogoji uporabe 

Vsak uporabnik ima pravico dostopati do brezplačnih vsebin na spletnem mestu S-Procurement. Dostop do plačljivih vsebin na spletnem mestu S-Procurement je zagotovljen registriranim uporabnikom v obsegu, ki so na voljo v izbranem uporabniškem paketu.

Uporaba informacijskega sistema S-Procurement je uporabnikom zagotovljena v skladu s splošnimi pogoji za uporabo informacijskega sistema S-Procurement, ki jih določa družba VORTAL.

Družba S-Procurement zagotavlja uporabniku pravico do članstva v FORUMU ZNANJA, spremembo uporabniškega paketa in pravico do odpovedi naročnine in s tem ukinitve uporabniškega računa. 

6.1. Registracija in prijava na spletnem mestu S-Procurement

Registracijski postopek se izvede s pomočjo spletnega obrazca za registracijo, dostopnega na spletnem mestu S-Procurement, v okviru katerega uporabnik posreduje svoje osebne podatke, potrebne za identifikacijo uporabnika in kreiranje uporabniškega računa, ter podatke o plačniku naročnine.

Uporabnik se v okviru registracijskega postopka strinja in sprejema Splošne pogoje, ki so veljavni ob vsakokratni uporabi spletnega mesta S-Procurement. Splošni pogoji se med trajanjem naročnine lahko spremenijo, o čemer bo uporabnik obveščen najmanj 3 dni vnaprej. Če se registrirani uporabnik ne strinja s spremembami, lahko odstopi od naročnine. V kolikor po prejemu obvestila o spremembi Splošnih pogojev ali Politike zasebnosti nadaljuje z uporabo spletnega mesta S-Procurement, se šteje, da se s spremembami strinja.

Po oddaji ali pošiljanju spletnega obrazca za registracijo, uporabnik na vneseni elektronski naslov prejme potrditveno sporočilo in račun za plačilo naročnine. Po plačilu naročnine je uporabniku omogočen dostop v obsegu izbranega uporabniškega paketa. 

Prijava v uporabniški račun se izvede z uporabniškim imenom in geslom, ki ga je uporabnik določil sam ob registraciji ali mu ga je določila družba S-Procurement - v primeru večjega števila uporabnikov istega naročnika. Družba S-Procurement uporabniku omogoča obnovitev in zamenjavo gesla.

Družba S-Procurement si pridržuje pravico do začasne omejitve uporabe ali ukinitve posameznega uporabniškega računa, v kolikor ugotovi ali je seznanjen s kršitvami teh splošnih pogojev s strani uporabnika ali njegovo zlonamerno ravnanje.

6.2. Naročnina in nakup posameznih vsebin

Naročniško razmerje med družbo S-Procurement in uporabnikom je vzpostavljeno z dnem plačila prve naročnine.

Višina naročnine je odvisna od izbranega paketa. Cenik je javno objavljen na spletnem mestu S-Procurement. Vsebina posameznega paketa in cena le-tega se lahko med trajanjem naročnine spremenita, o čemer bo uporabnik obveščen najmanj 3 dni vnaprej. Če se registrirani uporabnik ne strinja s spremembami, lahko odstopi od naročnine. V kolikor po prejemu obvestila o spremembi uporabnik nadaljuje z uporabo spletnega mesta S-Procurement ali v primeru plačila naročnine po spremenjeni ceni, se šteje, da se uporabnik s spremembami strinja.

Družba S-Procurement si pridržuje pravico do oblikovanja akcij ali promocijskih cen. V kolikor ni izrecno pisno dogovorjeno ali določeno drugače, akcije ali promocijske cene veljajo za obdobje prvih 12 mesecev.

V kolikor ni izrecno pisno dogovorjeno drugače, se naročnina obračuna mesečno, najkasneje do petega v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila znaša 30 dni po prejemu računa. V primeru neplačila je družba S-Procurement upravičena obračunati zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti do dneva plačila in do ukinitve uporabniškega računa.

Družba S-Procurement zagotavlja dostop do posameznih vsebin plačljive narave tudi uporabnikom, ki niso registrirani. Plačilo za dostop do posamezne vsebine se izvede na podlagi računa in je pogoj za dostop do vsebine. Cenik je objavljen na spletnem mestu www.s-procurement.si. 

6.3. Prekinitev naročnine 

Naročnik na FORUM ZNANJA lahko kadarkoli odpove naročnino z odpovednim rokom en (1) mesec, razen če je v primeru promocijskih akcij določeno drugače. Naročnik mora odpoved naročnine posredovati pisno, bodisi v papirnati obliki s priporočeno pošto na naslov družbe: S-Procurement, d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, bodisi po elektronski pošti na elektronski naslov: info@s-procurement.si. Uporabnik ni upravičen do vračila že plačane naročnine ali njenega sorazmernega dela zaradi prekinitve naročnine. 

Družba S-Procurement si pridržuje pravico odpovedati naročnino brez odpovednega roka v primeru neplačila zapadlih računov ali kršitve teh splošnih pogojev. V primeru, da družbi S-Procurement nastane škoda ali utegne nastati škoda zaradi kršitev teh splošnih pogojev, je družba S-Procurement upravičena do povračila odškodnine. 

6.4. Pomoč uporabnikom 

Družba S-Procurement zagotavlja pomoč uporabnikom vsak delavnik med 8:00 in 16:00 uro. Komunikacija med uporabnikom in ekipo za pomoč uporabnikom je mogoča preko telefona (št. T: 01 60 100 71) in preko elektronske pošte (E: podpora@s-procurement.si). 

6.5. Obveznosti uporabnika

Uporabnik spletnega mesta S-Procurement se zavezuje, da bo pri uporabi spletnega mesta S-Procurement in njegovih vsebin ter storitev ravnal skladno z določbami vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev. 

6.6. Učinek splošnih pogojev

Predmetni splošni pogoji zavezujejo vsakokratnega uporabnika spletnega mesta S-Procurement, neodvisno od statusa uporabnika (tj. registriran ali neregistriran uporabnik). 

Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh splošnih pogojev, uporabnik in družba S-Procurement rešujeta po mirni poti. Kadar slednje ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu družbe S-Procurement.

  1. Končne določbe 

7.1. Kontaktni podatki ponudnika storitev, družbe S-Procurement

S-Procurement d.o.o., družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o.

Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična št.: 7276192000

Davčna št.: SI 31002200

Elektronski naslov: info@s-procurement.si, podpora@s-procurement.si, 

Telefon: 01 60 100 71

7.2. Prehodne in končne določbe 

Ta politika zasebnosti zavezuje poslovne partnerje, obiskovalce spletnega mesta S-Procurement d.o.o. ter posameznike, ki spremljajo delo družbe S-Procurement d.o.o. in so ji v ta namen posredovale osebne podatke. 

S-Procurement d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev te politike zasebnosti. Politika zasebnosti je na spletni strani www.s-procurement.si javno dostopna.

S to politiko zasebnosti prenehajo veljati Splošni pogoji (verzija 1.0), z dne 18. 8. 2020. 

Splošni pogoji (verzija 2.0) prične veljati z dnem 15. 1. 2021.

Ljubljana, 15. 1. 2021

S-Procurement d.o.o.