Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.

V FORUMU povezujemo najbolj proaktivne deležnike na strani kupcev v zasebnem sektorju, javnih naročnikov in ponudnikov, da lahko izmenjajo izkušnje, pridobijo nova znanja, podporo in praktične nasvete glede javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabav v zasebnem sektorju.

PRIJAVA V FORUM

ŽELITE POSTATI ČLAN FORUMA?

POSTANI ČLAN

ŽELIM PROMOCIJSKI DOSTOP DO ENEGA PRISPEVKA:

Želim promocijski dostop

Sodišče EU o javni tožbi transportnih storitev

Splošno sodišče je dne 18. januarja 2017 odločilo v zadevi T-92/11 RENV, Jørgen Andersen proti Evropski komisiji. V zadevi je Jørgen Andersen, avtobusni prevoznik iz Danske, kot tožeča zahteval razglasitev delne ničnosti Odločitve Komisije 2011/3/EU z dne 24. februarja 2010.

Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.