ČLANSTVO v FORUMU ZNANJA

ZA NAROČNIKE prinaša:

 • brezplačen dostop do rednih mesečnih spletnih izobraževanj v obsegu 50 min (9 - 10 mesečnih izobraževanj letno) - glej IZOBRAŽEVANJA
 • neomejen dostop do arhiva posnetkov preteklih mesečnih izobraževanj
 • 15 min zasebne konzultacije na družbo/mesec, praviloma po izvedbi rednega mesečnega izobraževanja
 • obveščanje o novostih na področju javnega naročanja in nabavnih procesov
 • strokovni prispevki s področja javnega naročanja in nabav v zasebnem sektorju: upravljanje z dobavnimi verigami, strateška nabava, praksa DKOM, praksa Sodišča EU, pametna merila, trajnostno usmerjena nabava, krožno gospodarstvo, javno-zasebna partnerstva, javne službe, javni razpisi, državne pomoči, projektno vodenje, priprave ekonomskih in investicijskih študij ter študij upravičenosti podelitve koncesije, projektno financiranje, pametna mesta in pametne skupnosti, mobilnost na alternativne vire goriv, energetsko pogodbeništvo …
 • dostop do tekočih strokovnih prispevkov in arhiva
 • dostop do vzorcev dokumentov (za javne naročnike npr. vzorčne razpisne dokumentacije, za ponudnike npr. partnerska pogodba, podizvajalska pogodba, sklep o določitvi poslovne skrivnosti ipd.)
 • možnost predlaganja tem, ki bi jih obravnavali na rednih mesečnih izobraževanjih
 • aktivno sodelovanje na dogodkih FORUM

FORUM ZNANJA

članstvo V FORUMU ZNANJA

 • 30 EUR
  za mikro družbe
 • 60 EUR
  za majhne družbe
 • 85 EUR
  za srednje družbe
 • 140 EUR
  za velike družbe

PAKET PREMIUM +

članstvo V FORUMU ZNANJA
IN PREMIUM dostop do sistema
S-pROCURMENT

 • 35 EUR
  za mikro družbe
 • 70 EUR
  za majhne družbe
 • 95 EUR
  za srednje družbe
 • 150 EUR
  za velike družbe

ZA NAROČNIKe

 • s sklenitvijo redne naročniške pogodbe
  o uporabi platforme
  S-Procurement

ZA PONUDNIKe

 • BREZPLAČNO
 • s sprejemom Splošnih pogojev uporabe ob registraciji uporabnika
Preberi več

ZA NAROČNIKE

 • s sklenitvijo redne naročniške pogodbe
  o uporabi platforme
  S-Procurement

ZA PONUDNIKE

 • 25 EUR
  za mikro družbe
 • 50 EUR
  za majhne družbe
 • 75 EUR
  za srednje družbe
 • 90 EUR
  za velike družbe
Preberi več

ZA NAROČNIKE

 • s sklenitvijo redne naročniške pogodbe
  o uporabi platforme
  S-Procurement

ZA PONUDNIKE

 • 35 EUR
  za mikro družbe
 • 70 EUR
  za majhne družbe
 • 95 EUR
  za srednje družbe
 • 150 EUR
  za velike družbe
Preberi več