BREZPLAČNA DELAVNICA: Zeleno javno naročanje - električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih
26. september 2022
9:00
Ljubljana

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija, organizira brezplačno izobraževanje na temo "Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije s posebnim poudarkom na P 17 - električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih", ki bo potekalo 26. septembra 2022 v Hotelu Slon, v Ljubljani.

Preberi več
Metodologija vrednotenja javno-zasebnih partnerstev za cilje trajnostnega razvoja: uradni uvodni dogodek UNECE
27. september 2022
10:00 - 13:00
Spletni dogodek

Javno-zasebna partnerstva (JZP) so lahko pomemben mehanizem za financiranje trajnostnega razvoja z mobilizacijo zasebnih sredstev v razvoj infrastrukture v skladu s cilji trajnostnega razvoja. Vendar pa tradicionalna javno-zasebna partnerstva predstavljajo nekaj izzivov in omejitev pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. Za njihovo premagovanje je UNECE razvil nov pristop k javno-zasebnim partnerstvom za cilje trajnostnega razvoja, ki v infrastrukturnih projektih ne prinaša le „ekonomsko najugodnejše variante“, ampak tudi „za ljudi najboljšo varianto“ in „za planet najboljšo varianto".

Organizacija UNECE pripravlja uradni uvodni dogodek na temo: Metodologija vrednotenja javno-zasebnih partnerstev za cilje trajnostnega razvoja, ki bo potekal 27. septembra 2022. Na dogodku bo ob 11:15 predavala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk, ki bo govorila o praktičnih izkušnjah z metodologijo ocenjevanja.

Preberi več
Tradicionalni 25. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom: »OD POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA K NJEGOVI VSEBINI«
6. oktober 2022
Portorož

Agencija za Management 6. in 7. oktobra tako organizira Tradicionalni 25. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom: »OD POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA K NJEGOVI VSEBINI«, kjer bosta predavala tudi doc. dr. Boštjan Ferk, ki bo govoril o zasledovanju ciljev energetske učinkovitosti in krožnega gospodarstva, in univ. dipl. prav. Nina Pekolj, ki bo predstavila JN na področju digitializacije ("pametna mesta in skupnosti"). Dogodek bo potekal v Portorožu, v Kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija.

Preberi več
48. Dnevi slovenskih pravnikov
10. oktober 2022
Portorož

Dnevi slovenskih pravnikov so največje srečanje pravnikov v Sloveniji, ki se v obliki posvetovanja organizira že vse od leta 1975. Na posvetovanju vsako leto predava več kot 50 pravnih strokovnjakov z različnih pravnih področij. Med njimi so profesorji, sodniki, odvetniki, tožilci, pravniki s področja javne uprave in gospodarstva. 

Letos se bodo 48. Dnevi slovenskih pravnikov odvijali 10. in 11. oktobra v Portorožu , kjer bo predavala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več
Podelitev in-house naročil in koncesij
27. oktober 2022
9:00 - 9:45
Spletni dogodek

V pravu javnih naročil in koncesij velja, da so naročniki avtonomni pri odločitvi, ali bodo posamezne storitve izvedli z lastnimi viri in v okviru lastnih organizacijskih enot oz. v sodelovanju z drugimi pravnimi osebami javnega prava ali pa bodo za izvedbo teh storitev iskali zunanje izvajalce.

Pravilo je, da v kolikor za izvedbo iščejo zunanje izvajalce, je potrebno izvesti javno naročilo oz. javni razpis za izbor koncesionarja.

Delavnico vodi: izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več