Skupno javno naročanje
7 . marec 2024
9:00 - 9:45
Spletni dogodek

Skupno javno naročanje vključuje združitev postopkov javnega naročanja dveh ali več javnih naročnikov v skupen postopek oddaje javnega naročila. Navedeno pomeni, da se v imenu vseh sodelujočih javnih naročnikov objavi samo eno obvestilo o javnem naročilu za nakup skupnih storitev, blaga ali gradenj. S tem se ustvari učinkovitejši in bolj centraliziran proces naročanja, ki ne le zmanjšuje stroške in administrativno breme posameznih naročnikov, temveč predstavlja pomemben korak tudi v smeri smotrnejše rabe javnih sredstev, spodbuja večjo preglednost, konkurenčnost ter učinkovitost v javnem sektorju.

Preberi več

Ostala aktualna izobraževanja

Notranje oziroma in-house pogodbe
4 . april 2024
9:00 - 9:45
Spletni dogodek

Delavnica »in-house« naročila, bo osredotočena na posebno vrsto naročil, ki so se razvila na podlagi prakse Sodišča Evropske unije. »In-house« naročila so naročila med osebami v javnem sektorju, kjer naročnik, ki je zavezanec za javna naročila, odda javno naročilo pravni osebi javnega ali zasebnega prava ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma izključno z drugim(i) naročniki, v kolikor so izpolnjene določene zakonske zahteve. 

Preberi več
D, E, F javnega naročanja
18 . oktober 2024
Ljubljana

Po uspešno izvedeni lanskoletni delavnici »ABC« javnega naročanja, kjer smo se podrobno seznanili s temelji javnega naročanja in pridobili osnovna znanja za uspešno delovanje v svetu javnih naročil, bomo naše razumevanje in veščine še dodatno razširili in poglobili s pomočjo nadaljevalne delavnice »DEF« javnega naročanja.

Preberi več
Zaključni dogodek IJZP
22 . november 2024
8:30 - 14:30
Ljubljana
Preberi več