JAVNA NAROČILA

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo že več kot 10 let sodeluje z javnimi naročniki in ponudniki na področju javnega naročanja. Javnim naročnikom nudimo svetovanje v postopku oddaje javnih in evidenčnih naročil, ki zajemajo predvsem pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter internih aktov s področja javnega naročanja, svetovanje oz. pomoč pri pripravi odgovorov na vprašanja ponudnikov ter sodelovanje pri delu strokovne komisije, svetovanje in zastopanje naročnika v zvezi z vloženimi zahtevki za pravno varstvo ter pripravo pravnih mnenj na področju javnega naročanja. Vsakodnevno svetujemo tudi ponudnikom v zvezi s pripravo in oddajo ponudb, pripravo zahtevkov za revizijo ter pripravo drugih mnenj v postopkih oddaje javnih naročil.

Ekipa Inštituta za javno-zasebno partnerstvo redno nastopa v vlogi predavateljev na konferencah in izobraževanjih ter tako redno nadgrajuje svoje znanje in izkušnje na področju oddaje javnih naročil.

Z nami boste v dobrih rokah!

Več o tem si lahko preberete TUKAJ.