PRISPEVKI

GRADIVA - Webinar: dopolnjevanje pondub - kje so meje?
30. marec 2021

Objavljamo gradivo z webinarja Dopolnjevanje pondub - kje so meje?

Preberi več
GRADIVA - Spletna delavnica v 5. modulih: speed upp oddaja ponudb
30. marec 2021

Objavljamo gradiva z delavnice Spletna delavnica v 5. modulih: speed upp oddaja ponudb.

Preberi več
GRADIVA - KAKO VZPOSTAVITI DINAMIČNI NABAVNI SISTEM?
25. marec 2021

Objavljamo posnetek izobraževanja za javne naročnika na temo: KAKO VZPOSTAVITI DINAMIČNI NABAVNI SISTEM (DNS)?

Preberi več
Dinamični nabavni sistem in njegove prednosti za javne naročnike
15. marec 2021

Dinamični nabavni sistem (DNS) je v skladu z določbo 34. člena Direktive 2014/24/EU, ki je bila prenesena v 49. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), tehnika oddaje javnega naročila, ki v celoti poteka na elektronski način. Njegova ključna lastnost, ki ga tudi loči od drugih oblik javnega naročanja, je ta, da dinamični nabavni sistem omogoča pristop in vključitev gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, tekom celotnega obdobja njegove veljavnosti. 

Vabljeni k branju članka avtorjev: doc. dr. Boštjan Ferk, Katja Hodošček, mag. prav., Barbara Cankar, dipl. prav. (UN)

Preberi več
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila
19. februar 2021

Zakonodaja s področja javnega naročanja primarno določa načine in pogoje za izbiro izvajalca, zato je pogodbena faza načelno podrejena določilom Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ).  Pri tem, upoštevajoč posebno naravo razmerja med javnim naročnikom in izvajalcem ter omejitve, ki tako pogodbeno razmerje spremljajo, vrste pravic, ki jih daje pogodbenim strankam OZ, ni mogoče uporabiti oziroma je pri uporabi le-teh avtonomija strank močno omejena. Naknadno spreminjanje predmeta pogodbe ali pogojev za izvedbo gradenj, storitev ali dobavo blaga  je ob soglasju volj zasebnih pogodbenih strank v smislu OZ nesporna. Zaradi varovanja temeljnih načel javnega naročanja pa tovrstna sprememba načeloma zahteva novo pogodbo, za katero je treba izvesti nov postopek izbora izvajalca. 

Preberi več
Kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM?
16. februar 2021

Pogosto se vprašamo - kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM. Pod drobnogled smo vzeli izbrane pomembne sodbe Sodišča EU v postopkih javnega naročanja in sicer zadeve C-6/15, Dimarso, C-549/14, Finn Frogne, C-396/14, MT Hojgaard and Züblin, C-14/17, VAR in zadevo C-531/16, Specializoutas transportas in pogledali, kako se navedene odločitve Sodišča EU odražajo v praksi DKOM.

Vabljeni k branju prispevka.

Preberi več
Gradiva - WEBINAR: Ali znate pravilno izpolniti obrazec ESPD?
11. februar 2021

Objavljamo gradivo s spletne delavnice Ali znate pravilno izpolniti obrazec ESPD?

Gradivo obsega: posnetek predavanja, PPT prezentacijo, pisni prispevek: Ali ESPD obrazec res olajšuje postopke javnega naročanja? ter pisne odgovore na vprašanja, postavljena s strani udeležencev.

Preberi več
PRAKSA DKOM: Pravica do predložitve dodatnih dokazil je restriktivna pravica naročnika
9. februar 2021

Pred kratkim, dne 27. januarja 2021, je DKOM sprejela za branje zanimivo odločitev, ki marsikaterega javnega naročnika opomni, kako pomembno je jasno in celostno definiranje pogojev za ugotavljanje sposobnosti in prav tako tudi dokazil za preveritev izpolnjevanja teh pogojev. Bralca nekoliko zbode tudi kontekst, v katerega je odločitev vpeta, tj. da glede na določbe ZJN-3 za presojo dopustnosti ponudbe ni relevantno, ali slednji izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet naročila, temveč je bistveno, ali ponudnik izpolnjuje pogoje, ki jih je v razpisni dokumentaciji določil naročnik.

Preberi več
Test javno-zasebnih partnerstev
18. januar 2021

Test javno-zasebnega partnerstva je namenjen odgovoru na vprašanje, ali je izvedba konkretnega projekta mogoča in smotrna. V primeru, če je ugotovljeno, da je izvedba konkretnega projekta javno-zasebnega partnerstva mogoča in smotrna, iščemo najprimernejšo obliko javno-zasebnega partnerstva za izvedbo.

Preberi več
JZP za pristanke na Luni
15. januar 2021

NASA je sporočila, da se bo devet ameriških podjetij potegovalo za storitve dostave znanstvenega in tehnološkega tovora na Luno (Commercial Lunar Payload Services).

Preberi več