PRISPEVKI

GRADIVO - OSNOVE JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV
8. junij 2023

Objavljamo gradivo in posnetek delavnice "Osnove javno-zasebnih partnerstev" z dne 6. 6. 2023.

Preberi več
Ključni koraki do uspešnega javno-zasebnega partnerstva
2. junij 2023

Javno zasebnih partnerstev in koncesij se je potrebno lotiti sistematično ter po korakih. Ključno pozornost je pri tem potrebno nameniti načrtovanju. Vse opisane korake si lahko ogledate v pripetem dokumentu.

Preberi več
GRADIVO - KAKO SE LOTITI POSTAVITVE SONČNE ELEKTRARNE NA JAVNIH POVRŠINAH?
17. maj 2023

Objavljamo gradivo in posnetek delavnice "Kako se lotiti postavitve sončne elektrarne na javnih površinah?" z dne 16. 5. 2023.

Preberi več
NOVO SPOROČILO KOMISIJE - Javno naročanje: podatkovni prostor za izboljšanje javne porabe, spodbujanje oblikovanja politik na podlagi podatkov in izboljšanje dostopa do razpisov za MSP
8. maj 2023

Evropska komisija je v marcu 2023 objavila Sporočilo, v katerem je razkrila podrobnosti o vzpostavitvi podatkovnega prostora za izboljšanje javne porabe, spodbujanju oblikovanja politik na podlagi podatkov in izboljšanju dostopa do razpisov za majhna in srednje velika podjetja (MSP). Podatki o javnih naročilih so namreč ključni za izboljšanje preglednosti in odgovornosti javne porabe, v boju proti korupciji ter pri izboljšanju same kakovosti porabe. V slovenskem jeziku je Sporočilo na voljo TUKAJ.

Preberi več
GRADIVO - KAKŠNE SPREMEMBE V PRAKSI PRINAŠA NOVELA ZJN-3?
20. april 2023

Objavljamo gradivo in posnetek delavnice "Kakšne spremembe v praksi prinaša novela ZJN-3?" z dne 20. 4. 2023.

Preberi več
PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI
19. april 2023

V današnjih časih ima digitalizacija družbe in gospodarstva z inovativno in intenzivno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij velike zmogljivosti za rast ter je osnova za dolgoročni razvoj in konkurenčnost tako Slovenije kot Evrope. Ocenjeno je, da lahko digitalno proaktivna okolja poslujejo do desetkrat bolje kot istovrstna okolja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo. Digitalizacija poslovnih procesov lahko močno izboljša prilagodljivost poslovnih procesov, poveča učinkovitost in inovativnost ter s tem konkurenčnost v novem digitalnem poslovnem in družbenem okolju. Prav tako pa premišljeno uvajanje tehnoloških rešitev lahko prinese številne različne koristi, saj lahko med drugim olajša delovne procese, okrepi odpornost mest, izboljša delovanje občinskih služb in poveča njihovo učinkovitost ter okrepi sodelovanje mest z občani.

Preberi več
SONČNE ELEKTRARNE NA JAVNIH POVRŠINAH
19. april 2023

Smo v obdobju, ko se na dnevni ravni spoprijemamo s številnimi izzivi in posledicami podnebnih sprememb. Nahajamo se v času velike volatilnosti na trgu energentov, saj se cene iz dneva v dan spreminjajo, pri čemer imajo naročniki vedno večji izziv pridobiti zanesljivega dobavitelja. Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo je ključna za nadaljnji razvoj celotne družbe, pri čemer je dajanje prednosti učinkoviti rabi energije (URE) in obnovljivim virom energije (OVE) eno od temeljnih načel zelenega prehoda, obenem pa tudi eno fokusnih področij Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, saj na ta način podpiramo izvedbo tovrstnih projektov in izražamo naše prizadevanje ohraniti naš planet za bodoče generacije.

Preberi več
GRADIVO - Izkazovanje aktivne legitimacije v postopkih pravnega varstva
17. april 2023

Objavljamo gradivo in posnetek delavnice "Izkazovanje aktivne legitimacije v postopkih pravnega varstva" z dne 13. 4. 2023.

Preberi več
KAJ PRINAŠA NOVELA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3D)?
20. marec 2023

Državni zbor je 21. 2. 2023 soglasno potrdil novelo Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3D), ki začne veljati 2. 4. 2023. Novela ZJN-3D poglavitno implementira odločitev Ustavnega sodišča o neskladnosti dela 75. in dela 67.a člena Zakona o javnem naročanju, in sicer v delih, ki se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom.

Preberi več
Zakaj urediti in elektronsko podpreti nabavne postopke v zasebnem sektorju?
3. marec 2023

Medtem ko kupce v javnem sektorju oz. javne naročnike k javnemu naročanju zavezuje zakonodaja in pogosto sledijo minimalističnemu pristopu pri izvajanju javnih naročil, kupce v zasebnem sektorju k izvajanju nabavnih postopkov pretežno ženejo notranji vzgibi, kot so skladnost, učinkovitost, napredek, obvladovanje tveganj, nadzor nad stroški in procesi, izboljšanje konkurenčnosti in ne nazadnje prihranki. V prispevku je predstavljenih pet vidikov za učinkovito upravljanje z nabavnimi postopki, in sicer tehnologija, upravljanje kategorij, analiza porabe, kvalifikacija dobaviteljev ter pogajanja in sklenitev pogodbe, ki so ključnega pomena za razvoj in rast družbe v okviru njene nabavne funkcije.

Celoten prispevek si lahko ogledate v spodnjem dokumentu.

Preberi več