PRISPEVKI

Določbe ZJN-3 v neskladju z Ustavo RS
31. maj 2022

Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo gospodarskega subjekta, z Odločbo, št. UI-180/19-23, z dne 5. 5. 2022, odločilo, da sta točka b) četrtega odstavka 75. člena in točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju: ZJN-3) v delih, ki se nanašata na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.

Preberi več
GRADIVO - POMEN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
12. maj 2022

Objavljamo gradivo in posnetek delavnice "Pomen investicijske dokumentacije za izvedbo javnega naročila" iz dne 12. 5. 2022.

Preberi več
GRADIVO - PRENEHANJE JAVNE POGODBE
14. april 2022

Objavljamo gradivo in posnetek delavnice Prenehanje javne pogodbe iz dne 14. 4. 2022.

Preberi več
Investicijska dokumentacija in ekonomske analize
31. marec 2022

Ekonomske in finančne analize pri realizaciji javnih projektov predstavljajo osnovo na podlagi katere se sprejemajo odločitve v različnih fazah realizacije postopka. Navedeno velja tako za projekte, ki se vodijo kot postopki oddaje javnih naročil, kot tudi za projekte, ki se vodijo kot javno-zasebna partnerstva ali koncesije. Brez ustrezne ekonomske in finančne analize ter ocene projekta javni partner ne bo mogel uspešno izvesti javnega projekta in skleniti kvalitetne pogodbe. Slaba ekonomska analiza se odrazi skozi naknadne podražitve javnega projekte, številne anekse in spremembe javne pogodbe, dodatna dela, zahteve za predčasno prekinitev pogodbe, ipd.

Preberi več
GRADIVO - VPLIV SPREMENJENIH OKOLIŠČIN NA IZVAJANJE JAVNIH POGODB
18. marec 2022

Objavljamo gradivo iz delavnice VPLIV SPREMENJENIH OKOLIŠČIN NA IZVAJANJE JAVNIH POGODB.

Preberi več
GRADIVO - KAKO ODDATI PRIJAVO IN PONUDBO NA PLATFORMI S-PROCUREMENT
18. februar 2022

Objavljamo gradivo delavnice z naslovom Kako oddati prijavo in ponudbo na platformi S-Procurement.

Preberi več
PREGLED POGLAVITNIH NOVOSTI ZJN-3B
14. januar 2022

V priloženem dokumentu si lahko pogledate poglavitne novosti ZJN-3B.

Preberi več
Javne službe in javna infrastruktura
5. januar 2022

Zgodovinsko gledano so se sorazmerno zgodaj pojavile dejavnosti, ki jih je zagotavljala oblast, in jih ni bilo mogoče opravljati na trgu v okviru tržnih mehanizmov. V antiki, natančneje Rimskem imperiju, lahko govorimo o gospodarski dejavnosti države, o združevanje javnega in zasebnega kapitala v različnih pojavnih oblikah. Če izhajamo iz dejavnosti rimske države, je bila z vidika javnih služb najpomembnejša gospodarska dejavnost oskrba z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, kot je oskrba s pitno vodo in žitom, ki pa je prave razsežnosti dobila v dobi principata.

Preberi več
JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA KOT VARUH JAVNIH FINANC
21. december 2021

Države, ki večji delež javnih projektov izvajajo v obliki javno-zasebnega partnerstva, lažje prebrodijo obdobje krize.

Preberi več
GRADIVO - Na poti k strateškim nabavam
13. december 2021

Objavljamo vsebino z delavnice Na poti k strateškim nabavam.

Preberi več