Javna naročila

Gradiva - Webinar: erevizija in upravni spor v javnem naročanju
15. januar 2021

Objavljamo gradiva iz webinarja: erevizija in upravni spor v javnem naročanju.

Preberi več
Gradiva - Zagotavljanje integritete podatkov v postopkih javnega naročanja
13. januar 2021

Objavljamo gradiva z delavnice Zagotavljanje integritete podatkov v postopkih javnega naročanja.

Preberi več
Dopustno omejevanje udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU oz. kako okrepiti sodelovanje z lokalnimi ponudniki
19. maj 2020

V Sloveniji se vsake toliko časa odpre debata glede dopustnih omejitev udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU.

Preberi več
Novela staropravnega zakonika - SPZ-B, ki spreminja določbo 2. odstavka 263. člena SPZ glede obveznosti plačila nadomestila ob prenehanju stavbne pravice
3. maj 2020

Sprejeta je bila novela Stvarnopravnega zakonika[1] – SPZ-B s katero se je spremenila določba drugega odstavka 263. člena SPZ, ki je določala, da mora lastnik nepremičnine imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Preberi več
Začasni ukrepi ZIUZEOP na področju javnega naročanja
15. april 2020

Z dnem 11. 4. 2020 je začel veljati interventni Zakon za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/2020; ZIUZEOP), ki posega tudi v določbe ZJN-3. Predvideni so v nadaljevanju navedeni ukrepi za blažitev negativnih posledic epidemije na gospodarstvo.

Preberi več
GRADIVA - SPEED UPPP DELAVNICI: ELEKTRONSKO NAROČANJE OB JUTRANJI KAVI
14. januar 2020

Gradiva iz dveh Speed uPPP delavnic: Elektronsko naročanje ob jutranji kavi

Preberi več
Novela ZPVPJN-C na področju javnega naročanja
4. december 2019

V Uradnem list RS št. 72/19 z dne 4.12.2019 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), ki začne veljati 19. decembra 2019.

Preberi več
GRADIVA - SMART PROCUREMENT: DELAVNICA SPEED UPPP
10. november 2019

Gradiva iz delavnice Smart Procurement: Speed uPPP

Preberi več
Novela uredbe o zelenem javnem naročanju
9. november 2019

Vlada Republike Slovenije je 24. oktobra 2019 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 64/2019), ki je začela veljati z 9. novembrom 2019.

Preberi več
Bistveni poudarki pri elektronskem javnem naročanju, intenzivna dvodnevna delavnica v Budimpešti - Madžarska
30. september 2019

28. in 29. novembra 2019 bo v Budimpešti potekala dvodnevna delavnica namenjena učinkovitemu elektronskemu javnemu naročanju. Učinkovita elektronska javna naročila lahko prinesejo veliko koristi, vključno z večjo učinkovitostjo in prihranki, tako za državo kot podjetja.

Preberi več