Tradicionalni 22. posvet "Dnevi javnih naročil"

22. september 2019

V Portorožu, 10. in 11. oktober 2019 bodo potekali tradicionalni »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom: »NAJPOMEMBNEJŠE AKTUALNOSTI IN PRAKTIČNI PRIMERI«.

PREBERI VEČ

Delavnica: elekrtonsko javno naročanje v praksi, 24. 5. 2019

11. september 2019

Vabljeni dne 24. maja 2019 na delavnico z naslovom »Priložnosti in tveganja elektronskega javnega naročanja v praksi«, na kateri bomo sodelovali tudi predstavniki Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in kjer bomo obravnavali pomembne in aktualne teme javnega naročanja.

PREBERI VEČ

EAFIP je objavila nov poziv

3. april 2019

Evropska pobuda za inovativno javno naročanje (Europen Assistance for Innovative Procurement – EAFIP) je objavila nov poziv za pridobitev pomoči na področju inovativnega javnega naročanja.

PREBERI VEČ

Evropska komisija o javnem naročanju v Sloveniji

28. april 2019

Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) je 27. februarja 2019 v sklopu evropskega semestra za 2019 objavila letno analizo gospodarskih in socialnih razmer v državah članicah in oceno napredka pri izvajanju priporočil za posamezne države.

PREBERI VEČ

Smernice za JN inovativnih rešitev v vseh jezikih EU

8. december 2018

V Smernicah za javno naročanje inovativnih rešitev je pojasnjeno, kaj pomeni javno naročanje inovativnih rešitev in orisano kako oblikovati okvir politike, ki bo strateško izkoristila javno naročanje inovativnih rešitev.

PREBERI VEČ

GRADIVA - SPEED UPPP DELAVNICA: DIGITALNA TRANSFORMACIJA JAVNEGA NAROČANJA: PRILOŽNOST ALI NEBODIGATREBA?

10. december 2018

Gradiva iz Speed uPPP delavnice: Digitalna transformacija javnega naročanja: priložnost ali nebodigatreba?

PREBERI VEČ

Komisija za izboljšanje javnih naročil

25. maj 2018

Evropska komisija je dne 23. 05. 2018 v okviru postopka evropskega semestra objavila predlog priporočil za posamezne države članice glede njihovih gospodarskih politik za naslednjih 12 do 18 mesecev.

PREBERI VEČ

Nova uredba o zelenem javnem naročanju

9. maj 2018

S 1. januarjem 2018 je stopila v veljavo stopila nova Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljevanju: Uredba o ZeJN), ki namesto dosedanjih zahtev in meril določa cilje za posamezne predmete pri vsakokratni oddaji naročila, ki jih morajo naročniki izpolniti ob oddaji posameznega (zelenega) javnega naročila.

PREBERI VEČ

DKOM: odgovorni vodja del in nominacija podizvajalca

4. januar 2018

Državna revizijska komisija je v zadevi št. 018-232/2017-5 presojala ali mora biti subjekt, ki določen kader zagotavlja, v ponudbi imenovan kot podizvajalec.

PREBERI VEČ

Višje mejne vrednosti

29. januar 2018

Evropska komisija je objavila delegirane uredbe, s katerimi je spremenila obstoječe direktive o javnem naročanju v delu mejnih vrednosti.

PREBERI VEČ