ELEKTRONSKO NAROČANJE, KOT MORA BITI.

PODPIRAMO CELOTEN NABAVNI PROCES, OD POVPRAŠEVANJA DO PLAČILA

Prijava

Forum Znanja

Dobrodošli na FORUMU ZNANJA, kjer povezujemo najbolj proaktivne nabavnike v zasebnem sektorju, javne naročnike in ponudnike, da lahko izmenjajo izkušnje, pridobijo nova znanja, podporo in praktične nasvete.

Pametna Merila

Merila za oddajo javnega naročila še zmeraj pogosto temeljijo na merilu najnižje cene, kot edinem merilu. Pripravili smo orodje, s katerim lahko spremenimo ta trende. Preverite in preizkusite.

Primeri iz prakse

Ponujamo vedno nove uspešne rešitve za nabavo v javnem in zasebnem sektorju. Oglejte si nekaj naših izbranih analiz primerov.

DOBRODOŠLI PRI S-PROCUREMENT

POSLANSTVO IN VIZIJA

Družba S-PROCUREMENT je bila ustanovljena s poslanstvom, da v Slovenijo pripelje eno največjih in najbolj dodelanih platform za elektronsko naročanje v svetovnem merilu. Ustanovljena je bila s ciljem, da v Sloveniji vzpostavimo trg elektronskega naročanja, kot mora biti. Platforma podpira nabavne postopke v javnem in zasebnem sektorju. Začetne inspiracije smo dosegli. Informacijski sistem S-Procurement je zasnovan po modelu SaaS - programska oprema kot storitve. To pomeni, da je dostop do sistema vsem uporabnikom zagotovljen preko kateregakoli spletnega brskalnika, brez stroškov vzdrževanja ali nadgradnje.

Naša vizija je v naslednjem desetletju postati vodilna nabavna platforma v Sloveniji in regiji. Vzpostavili bomo skupnost ponudnikov, uvedli učinkovite nabavne procese v gospodarstvo in javni sektor ter na način pripomogli k ohranitvi naravnih virov v dobro sedanje in bodočih generacij. Elektronsko naročanje (nabava) je trend, ki naročnikom oz. nabavnikom omogoča, da svojo pozornost iz postopkovnih in formalnih vprašanj preusmerijo na vsebino. Elektronsko naročanje poteka na platformi, ki nas vodi skozi vse faze postopka in zagotavlja elektronsko komunikacijo ter poslovanje v vseh fazah postopka, samodejno primerjavo in ocenjevanje ponudb in s tem velik prihranek časa pri vodenju postopka.

Vodenje nabavnih poslovnih procesov po principu digitalno privzeto, je trend, ki nabavnikom v zasebnem sektorju in javnim naročnikom v javnem sektorju omogoča prihranke časa in denarja, ki jih je mogoče učinkovito preusmeriti v izvajanje konstruktivnega dialoga z deležniki celotne oskrbovalne verige. Digitalizacija nabavnih procesov in postopkov oddaje javnih naročil, predstavlja optimizacijo poslovnega procesa v najkrajšem času in z najmanj vloženih sredstev, omogoča boljšo preglednost nad poslovanjem, poleg tega pa popoln prehod na digitalno z informacijskim sistemom S-Procurement zagotavlja visok nivo pravne varnosti, ki je v svetu elektronskega poslovanja ključnega pomena. Vabimo vas, da postanete agilni in digitalni!

Preberi več

ODLIKUJEJO NAS

PRILAGODLJIVOST IN UPORABNOST

Informacijski sistem je zasnovan po principu uporabniku prijazne rešitve. Odražajo ga številne funkcionalnosti, ki omogočajo popolno digitalizacijo nabavnega procesa in samodejno obdelavo podatkov v posameznih korakih.

Zagotovljena je raznolikost nabavnih postopkov ter visoka stopnja prilagodljivosti le-teh glede na želje posameznega uporabnika.

TEHNIČNA PODPORA & SVETOVANJE

Ekipa za tehnično podporo zagotavlja pomoč uporabnikom pri uporabi informacijskega sistema tako v elektronski obliki in preko telefona. Celovita podpora je zagotovljena v vseh fazah postopka, korak za korakom.

Vrhunska ekipa strokovnjakov zagotavlja osebno svetovanje pri izvajanju nabavnih postopkov. Seznanite se z vsemi funkcionalnostmi, ki jih omogoča. Postavljajte vprašanja in se o njih pogovorite neposredno s svojim svetovalcem.

VARNOST

Informacijski sistem je certificiran v skladu s standardom IS0 27001 (Mednarodni standard za informacijsko varnost), standardom ISO 9001, standardom ISO 23001, standardom ISO 20000 in ISO 20000-1 ter številnimi drugi, kar zagotavlja višjo kakovost storitev in varnejšo poslovanje.

Informacijski sistem omogoča tudi izvedbo naprednega elektronskega podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom (izdajateljev na LOTL), vključno z naprednim elektronskim podpisom na daljavo. Informacijski sistem ima integrirane mehanizme za preveritev veljavnosti elektronskih podpisov.

ČASOVNI ŽIG IN ŠIFRIRANJE

Informacijski sistem S-Procurement je certificiran v skladu s standardom RFC 3161 (Časovni žig). Časovni žig zagotavlja neovrgljivo potrditev, da je dokument v digitalni obliki ali druga posamezna storitev v določenem trenutku obstajal/-a in da se v tem času ni spremenil/-a.

S šifriranjem komunikacij in podatkovnih baz je zagotovljena zaupnost podatkov. Slednje je pomembno zlasti za javne naročnike, saj omogoča svobodno izbiro trenutka dešifriranja podatkov in s tem enakopravno obravnavo ponudnikov in transparentno vodenje postopka oddaje javnega naročila.

Aktualne novice

VSEBINSKA POGAJANJA KOT NASPROTJE NAJNIŽJI CENI

VSEBINSKA POGAJANJA KOT NASPROTJE NAJNIŽJI CENI

7. julij 2021

V praksi se je izoblikovalo relativno veliko različnih načinov izvedbe postopka pogajanj, kjer je opaziti prevladujoč trend, po katerem se naročniki v okviru postopka s pogajanji osredotočajo predvsem na usklajevanje oz. zniževanje končne ponudbene cene.

ZJN-3 pogajanja ureja v treh členih, in sicer za naročnike na splošnem področju konkurenčni postopek s pogajanji, za naročnike na infrastrukturnem področju postopek s pogajanji z objavo in v 46. členu ZJN-3, kot skupno izjemo postopek s pogajanji brez predhodne objave.

Vabimo vas, da se nam pridružite na spletni delavnici, kjer bodo podrobneje predstavljena "vsebinska" pogajanja kot nasprotje pogajanjem "za popust".

Letni kongres Svetovnega združenja organizacij za javno-zasebna partnerstva (WAPPP - World Association of PPP Units)

Letni kongres Svetovnega združenja organizacij za javno-zasebna partnerstva (WAPPP - World Association of PPP Units)

11. junij 2021

Od 14. do 16. junija 2021 bo potekal letni kongres Svetovnega združenja organizacij za javno-zasebna partnerstva (WAPPP - World Association of PPP Units).

Na kongresu bo sodelovala tudi iz. prof. dr. Petra Ferk, ki bo predstavila implementacijo energetskega pogodbeništva v slovensko prakso. 

TRANSPARENTNOST PLATFORME S-PROCUREMENT

TRANSPARENTNOST PLATFORME S-PROCUREMENT

31. maj 2021

Platforma S-Procurement je ena najbolj transparentnih – ali celo najbolj transparentna si upamo trditi – rešitev za nabave v javnem in zasebnem sektorju, ki je na voljo na slovenskem trgu. Prava transparentnost v postopkih nabave se namreč zagotavlja s številnimi instituti - z zagotavljanjem revizijske sledi, varnim elektronskim podpisovanjem, časovnim žigosanjem, šifriranjem in ne nazadnje s certificirano rešitvijo, neomejeno hrambo dokumentacije znotraj certificiranega sistema tako po času kot po velikosti datotek …

Strokovni dialog: pridobimo zaupanje in prinesimo spremembe skupaj

Strokovni dialog: pridobimo zaupanje in prinesimo spremembe skupaj

31. maj 2021

Pritisk na javne finance je velik, zato vas vabimo, da se nam 3. junija 2021 ob 9 uri za dobro bodočih generacij pridružite na delavnici »KAKO V PRAKSI PRAVILNO PRISTOPITI K IZVEDBI STROKOVNEGA DIALOGA?«. Pridobimo zaupanje in prinesimo spremembe skupaj. Večja uporaba strokovnega dialoga lahko bistveno izboljša učinkovitost javnega naročanja. Delavnica je primerna za predstavnike javnega in zasebnega sektorja v vlogi ponudnikov in nabavnikov, saj bomo obravnavali tudi RfI postopke.

STE NAROČNIK?

Izkušnje kažejo, da je mogoče s prehodom na popolnoma elektronsko izvajanje procesov nabave v povprečju prihraniti do 60 odstotkov administrativnih stroškov in časa pri pripravi povpraševanj, analiziranju in vrednotenju prejetih ponudb, ter do 20 odstotkov pri nakupni ceni storitev, blaga in gradenj kot posledici večje konkurence. Ustvarjeni prihranki so lahko učinkovito preusmerjeni v podporo nabavne funkcije drugim procesom gospodarske družbe, kot npr. razvojni procesi, ki so osredotočeni na dolgoročni razvoj in s tem rast družbe. V javnem sektorju je prihranke časa, denarja in nenazadnje energije mogoče preusmeriti v zasledovanje sekundarnih ciljev javnega naročanja, ki jih močno spodbuja EU, kot so socialni, okoljski, inovativni in drugi cilji.

Ne glede na to, ali ste zavezani k spoštovanju postopkov o javnem naročanju ali se zgolj soočate s kompleksnimi nabavnimi postopki, je informacijski sistem S-Procurement odlična rešitev za vas, saj vam omogoča učinkovito, varno in enostavno izvajanje povpraševanj in sledenje oz. nadzor nad porabljenimi sredstvi. Informacijski sistem S-Procurement omogoča prehod na popolnoma elektronsko komunikacijo s ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja oz. nabavnega procesa:
 • eRegistracija (registracija, kategorizacija, avtentifikacija)
 • eNaročilo (elektronsko oblikovanje razpisne dokumentacije)
 • eObveščanje (elektronsko obveščanje o javnih naročilih)
 • ePonudba (elektronsko vodenje in oddaja javnega naročila)
 • eOdpiranje (elektronsko odpiranje ponudb)
 • eOcenjevanje (elektronsko ocenjevanje ponudb)
 • ePogajanja (elektronska pogajanja)
 • eDražba (elektronske dražbe)
 • eOddaja (elektronska oddaja javnega naročila, elektronske pogodbe) 
 • ePogodba (elektronsko upravljanje s pogodbami)
 • ePrevzem (elektronski katalogi in elektronska naročila)
Zaprosite za predstavitev, pošljite povpraševanje!

STE PONUDNIK?

Informacijski sistem S-Procurement omogoča ponudnikom vstop v mednarodno mrežo povpraševanja po storitvah, po blagu in po gradnjah. Vse priložnosti, relevantne za vaše poslovanje iz javnega in zasebnega sektorja, so združene na enem mestu. Poiščite zanesljive partnerje za vaše blago, storitve ali gradnje. Postanite del skupnosti!

Informacijski sistem S-Procurement vam omogoča ažurni pregled nad vsemi povpraševanji, enostavno pripravo ponudbe in posredovanje le-te izbranim kupcem ali javnim naročnikom. Predstavite sebe in svoje produkte!

Tudi javna naročila so za vas lahko pomembna poslovna priložnost. Ne izpustite priložnosti, ki vam jih ponuja javni sektor. Za vse zainteresirane je uporaba informacijskega sistema brezplačna, na voljo pa so tudi plačljivi paketi, ki omogočajo poleg samodejnega obveščanja o priložnostih, ki so za vas relevantne, tudi strokovno podporo v postopkih javnega naročanja. Zagotavljamo vrhunsko ekipo strokovnjakov s področja javnega naročanja.

Registrirajte se

Navodila in pogosta vprašanja

Za lažji potek dela smo pripravili navodila in odgovore na najbolj pogosta vprašanja. Vabljeni, da si jih ogledate!

Zanima me več