European strategy for public procurement in Construction – “Beyond ideas – towards impact: Sustainable construction” (V SODELOVANJU, BREZPLAČNO)

European strategy for public procurement in Construction – “Beyond ideas – towards impact: Sustainable construction” (V SODELOVANJU, BREZPLAČNO)

10. maj 2021 11:00 Spletna konferenca

Dne 10. in 11. maja 2021 bo v organizaciji  weTHINK.  potekala spletna konferenca z naslovom " European strategy for public procurement in Construction – “Beyond ideas – towards impact: Sustainable construction” .
Na konferenci bo na delavnici z naslovom "Mechanisms to foster decarbonization through Public Procurement"  dne 11. maja 2021 sodelovala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk, soustanoviteljica Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in družbe za elektronske nabavne platforme S-Procurement, d.o.o.. Dne 10. maja 2021 bo s temo "What are the available tools for an efficient digitalization of Public Procurement?" nastopil Roberto Adami, podpredsednik za korporativni trg na Vortalu. Družba Vortal je strateški partner družbe S-Procurement.

PREBERI VEČ
Popravni mehanizem: Ali je izključitev ponudnika obvezna?

Popravni mehanizem: Ali je izključitev ponudnika obvezna?

6. maj 2021 9:00 - 10:00 Spletna delavnica

Institut popravnega mehanizma je postal del slovenske javno naročniške zakonodaje z uveljavitvijo ZJN-3, kot posledica implementacije Direktive 2014/24/EU. Predhodni ZJN-2 tega instituta ni urejal. Popravni mehanizem pravzaprav omogoča, da vsak gospodarski subjekt, ki ga zadeva eden izključitvenih razlogov, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju zadevnega razloga za izključitev. Če se pri presoji dokazil ugotovi, da takšni dokazi zadoščajo, se gospodarski subjekt ne izključi iz postopka javnega naročanja. 

Ob tem se nam pogosto zastavijo vprašanja ali mora gospodarski subjekt že od oddaji ponudbe predložiti dokaze, s katerimi izkazuje svojo zanesljivost oz. ali obstaja za javnega naročnika dolžnost pozivati k predložitvi dokazil v fazi pregleda in ocene ponudb?

 

PREBERI VEČ
SPLETNA KONFERENCA: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE EU: EXPERIENCE AND FUTURE TRENDS (V SODELOVANJU, BREZPLAČNO)

SPLETNA KONFERENCA: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE EU: EXPERIENCE AND FUTURE TRENDS (V SODELOVANJU, BREZPLAČNO)

22. april 2021 10:00 - 19:30 Spletna delavnica

Dne 22. aprila 2021 bo potekala spletna konferenca z naslovom "Public-private partnerships in the EU: experience and future trends", ki jo organizira Nacionalna univerza v regiji Perm iz Rusije v sodelovanju s Poljskim inštitutom za javno-zasebno partnerstvo. Na konferenci bo s prispevkom "Development of the PPP system in Slovenia" sodelovala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk.

PREBERI VEČ
BREZPLAČNA PREDSTAVITEV: Prenovljen sistem S-Procurement za ponudnike

BREZPLAČNA PREDSTAVITEV: Prenovljen sistem S-Procurement za ponudnike

14. april 2021 9:00 - 9:30 Spletna predstavitev

Z namenom izboljšanja vaše uporabniške izkušnje bo z 12. aprilom 2021 v informacijskem sistemu S-Procurement na voljo posodobljen modul za pripravo in oddajo ponudb. Priprava in oddaja ponudb bo tako enostavnejša in bolj intuitivna, z navodili po korakih in vsemi ustreznimi informacijami. Za elektronsko podpisovanje ponudb podprto s kvalificiranim digitalnim potrdilom ni več potrebna Java.

PREBERI VEČ
BREZPLAČNO: KAKO ODDATI PRIJAVO IN PONUDBO V DINAMIČNIH NABAVNIH SISTEMIH - ZA PONUDNIKE

BREZPLAČNO: KAKO ODDATI PRIJAVO IN PONUDBO V DINAMIČNIH NABAVNIH SISTEMIH - ZA PONUDNIKE

9. april 2021 9:00 - 9:30 Spletna delavnica

Dinamični nabavni sistem je povsem elektronska nabavna tehnika, primerna za nabave v javnem in zasebnem sektorju. Naročniki, ki ga pričnejo uporabljati, se v pravem pomenu besede zavežejo privzetemu elektronskemu poslovanju v nabavah in prenesejo nabavne postopke v digitalni svet.

Tudi v Sloveniji so nekateri naročniki že prepoznali dinamični nabavni sistem kot enega bolj učinkovitih instrumentov za izvajanje javnih naročil za standardno blago, storitve ali gradnje, ki so na trgu splošno dostopni in so se odločili za njegovo vzpostavitev.

Izobraževanje je namenjeno gospodarskim subjektom, ki so zainteresirani za oddajo prijav in ponudb v dinamičnih nabavnih sistemih.

PREBERI VEČ
Webinar: čarobnost in zagate evidenčnih naročil

Webinar: čarobnost in zagate evidenčnih naročil

1. april 2021 9:00 Spletna delavnica (Zoom)

Evidenčna naročila predstavljajo velik potencial za gospodarstvo, za majhna in velika podjetja, in prav tako za javne naročnike, ki želijo vzpostaviti lokalne oskrbovalne verige.

PREBERI VEČ
OKROGLA MIZA: VARNO ELEKTRONSKO POSLOVANJEV PRAVNIH POSTOPKIH

OKROGLA MIZA: VARNO ELEKTRONSKO POSLOVANJEV PRAVNIH POSTOPKIH

29. marec 2021 17:00 - 18:30

Slovensko društvo za evropsko pravo v soodelovanju z Združenjem EIDES in Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani organizira okrogla mizo na temo "VARNO ELEKTRONSKO POSLOVANJEV PRAVNIH POSTOPKIH", kjer bo z referatom sodelovala tudi soustanoviteljica Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in družbe S-Procurement ter Generalna sekretarka Slovenskega društva za evropsko pravo, izr. prof. doc. dr. Petra Ferk.

PREBERI VEČ
BREZPLAČNO: KAKO VZPOSTAVITI DINAMIČNE NABAVNE SISTEME V TREH KORAKIH - ZA NAROČNIKE

BREZPLAČNO: KAKO VZPOSTAVITI DINAMIČNE NABAVNE SISTEME V TREH KORAKIH - ZA NAROČNIKE

25. marec 2021 9:00 - 9:30

Dinamični nabavni sistem je povsem elektronska nabavna tehnika, primerna za nabave v javnem in zasebnem sektorju. Naročniki, ki ga pričnejo uporabljati, se v pravem pomenu besede zavežejo privzetemu elektronskemu poslovanju v nabavah in prenesejo nabavne postopke v digitalni svet.

PREBERI VEČ
Strateški posvet: Javno zasebna partnerstva v zdravstvu

Strateški posvet: Javno zasebna partnerstva v zdravstvu

10. marec 2021 14:00

Dne 10. marca 2021 ob 14 uri bo potekal "Strateški posvet: Javno zasebna partnerstva v zdravstvu", kjer bo z uvodnim referatom in udeležbo na okrogli mizi sodeloval tudi doc. dr. Boštjan Ferk, soustanovitelj Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in družbe S-Procurement. 

PREBERI VEČ