Aktualna izobraževanja

2. Konferenca prava informacijske varnosti

2. Konferenca prava informacijske varnosti

6. september 2021 Portorož, Hotel Slovenija

Med 6. in 7. septembrom 2021 bo v Portorožu potekala 2. Konferenca prava informacijske varnosti, kjer bo na temo kibernetske varnosti in mednarodnoprevnega okvira ter prenosa v slovenski pravni red, predavala tudi izr. prof. doc. dr. Petra Ferk, soustanoviteljica Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in družbe S-Procurement.  

PREBERI VEČ
Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

6. oktober 2021 9:00 - 14:30 Ljubljana

Javno-zasebna partnerstva vedno bolj postajajo nuja za zagotavljanje javne infrastrukture in izvajanje javnih služb. Evropska komisija vidi v finančni perspektivi 2021-2027 evropsko sofinanciranje kot dopolnitev nacionalnemu, zato je določila nižje meje za sofinanciranje.

PREBERI VEČ
VSEBINSKA POGAJANJA KOT NASPROTJE NAJNIŽJI CENI

VSEBINSKA POGAJANJA KOT NASPROTJE NAJNIŽJI CENI

7. oktober 2021 9:00 - 9:45 Spletni dogodek

V praksi se je izoblikovalo relativno veliko različnih načinov izvedbe postopka pogajanj, kjer je opaziti prevladujoč trend, po katerem se naročniki v okviru postopka s pogajanji osredotočajo predvsem na usklajevanje oz. zniževanje končne ponudbene cene.

ZJN-3 pogajanja ureja v treh členih, in sicer za naročnike na splošnem področju konkurenčni postopek s pogajanji, za naročnike na infrastrukturnem področju postopek s pogajanji z objavo in v 46. členu ZJN-3, kot skupno izjemo postopek s pogajanji brez predhodne objave.

Vabimo vas, da se nam pridružite na spletni delavnici, kjer bodo podrobneje predstavljena "vsebinska" pogajanja kot nasprotje pogajanjem "za popust".

PREBERI VEČ
Finančna zavarovanja v elektronskem svetu javnega naročanja

Finančna zavarovanja v elektronskem svetu javnega naročanja

4. november 2021 9:00 - 9:45 Spletna delavnica

Zavarovanje obveznosti izvajalca je v poslovni praksi pogosto, saj se s tem drugi pogodbeni stranki (predvsem naročniku) olajša položaj v primeru, ko izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti. 

PREBERI VEČ
NA POTI K STRATEŠKIM NABAVAM

NA POTI K STRATEŠKIM NABAVAM

2. december 2021 9:00 - 9:45 Spletni dogodek

Trend v EU in tudi globalno je prehod na pametno, strateško in trajnostno usmerjeno nabavo, tako v javnem naročanju kot zasebnem sektorju. Iz Direktive o javnem naročanju iz leta 2014 izhaja, da bi javni organi morali zagotoviti najboljšo strateško uporabo javnih naročil za spodbujanje inovacij, pa tudi, da je treba v celoti izkoristiti možnosti javnega naročanja za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Tako na strani javnih naročnikov kot na strani pa se postavlja vprašanje, kako se lotiti prehoda. Pripravili smo učinkovito strategijo prehoda v petih korakih. Vabimo vas, da se nam pridružite in pot prehodimo skupaj!

PREBERI VEČ
PRENEHANJE JAVNE POGODBE

PRENEHANJE JAVNE POGODBE

3. februar 2022 9:00 - 9:45 Spletni dogodek

V slovenskem pravu niti pojem javne pogodbe niti pojem upravne pogodbe v Sloveniji nista normativno opredeljena. Pojem javne pogodbe (public contract) se je uveljavil v slovenski pravni teoriji kot skupni izraz za javna naročila in javne koncesije po zgledu iz tuje pravne terminologije in predvsem prava EU.

Namen spletnega izobraževanja, ki bo potekalo 9. 9. 2021 s pričetkom ob 9. uri je sistematično pregledati možne načine prenehanja javnih pogodb in pogoje za njihovo uveljavljanje.

Delavnico izvajata: izr. prof. dr. Petra Ferk in Nina Pekolj, univ. dipl. prav.

PREBERI VEČ