Aktualna izobraževanja

7. KONFERENCA: TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO 021

7. KONFERENCA: TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO 021

15. september 2021 9:00 Domus Medica, Ljubljana

Borzen ob 20. obletnici svojega delovanja in odprtja trga z energijo v mesecu septembru organizira Dneve trajnostne energije 021. V njihovem okviru bo med drugim 15. septembra potekala brezplačna vodilna konferenca deležnikov trajnostne lokalne energetike, kjer bosta sodelovala tudi ustanovitelja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo izr. prof. dr. Petra Ferk in doc. dr. Boštjan Ferk. 23.septembra pa sledita dva brezplačna aktualna webinarja o delilnikih stroškov energije in energetskih priložnostih zelenega javnega naročanja, kjer bo sodelovala izr. prof. dr. Petra Ferk.

PREBERI VEČ
Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

6. oktober 2021 9:00 - 14:30 Ljubljana

Javno-zasebna partnerstva vedno bolj postajajo nuja za zagotavljanje javne infrastrukture in izvajanje javnih služb. Evropska komisija vidi v finančni perspektivi 2021-2027 evropsko sofinanciranje kot dopolnitev nacionalnemu, zato je določila nižje meje za sofinanciranje.

PREBERI VEČ
TRADICIONALNI 24. POSVET ''DNEVI JAVNIH NAROČIL: SPREMEMBE POENOSTAVLJAJO JAVNO NAROČANJE''

TRADICIONALNI 24. POSVET ''DNEVI JAVNIH NAROČIL: SPREMEMBE POENOSTAVLJAJO JAVNO NAROČANJE''

7. oktober 2021 Kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

Med 7. in 8. oktobrom 2021 bo potekal tradicionalni 24. posvet Dnevi javnih naročil, ki jo organizira Agencija za management v sodelovanju z Društvom za javna naročila. Letos posvet nosi naslov »Spremembe poenostavljajo javno naročanje«, odvijal pa se bo v Hotelu Portus v Portorožu, kjer bosta predavala tudi direktorja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo doc. dr. Boštjan Ferk, ki bo predstavil tri pristope k nabavi IT sistema, in izr. prof. dr. Petra Ferk, ki bo podrobneje pojasnila novosti pri zelenem javnem naročanju. V mesecu juliju je bila v Uradnem listu RS, št. 121/21 objavljena novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki prične veljati z začetkom leta 2022 s posameznimi novimi rešitvami. Želja zakonodajalca je poenostaviti nekatere formalne zahteve, ki v praksi niso prinašale učinkov. V okviru posveta se bodo zato posvetili aktualnim spremembam, razlogom za njihovo uvedbo in ciljem, ki se v sistemu želijo doseči, saj bodo s poznavanjem le-teh naročniki pridobili več zaupanja v novosti.

PREBERI VEČ
VSEBINSKA POGAJANJA KOT NASPROTJE NAJNIŽJI CENI

VSEBINSKA POGAJANJA KOT NASPROTJE NAJNIŽJI CENI

14. oktober 2021 9:00 - 9:45 Spletni dogodek

V praksi se je izoblikovalo relativno veliko različnih načinov izvedbe postopka pogajanj, kjer je opaziti prevladujoč trend, po katerem se naročniki v okviru postopka s pogajanji osredotočajo predvsem na usklajevanje oz. zniževanje končne ponudbene cene.

ZJN-3 pogajanja ureja v treh členih, in sicer za naročnike na splošnem področju konkurenčni postopek s pogajanji, za naročnike na infrastrukturnem področju postopek s pogajanji z objavo in v 46. členu ZJN-3, kot skupno izjemo postopek s pogajanji brez predhodne objave.

Vabimo vas, da se nam pridružite na spletni delavnici, kjer bodo podrobneje predstavljena "vsebinska" pogajanja kot nasprotje pogajanjem "za popust".

PREBERI VEČ
Finančna zavarovanja v elektronskem svetu javnega naročanja

Finančna zavarovanja v elektronskem svetu javnega naročanja

4. november 2021 9:00 - 9:45 Spletna delavnica

Zavarovanje obveznosti izvajalca je v poslovni praksi pogosto, saj se s tem drugi pogodbeni stranki (predvsem naročniku) olajša položaj v primeru, ko izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti. 

PREBERI VEČ
NA POTI K STRATEŠKIM NABAVAM

NA POTI K STRATEŠKIM NABAVAM

2. december 2021 9:00 - 9:45 Spletni dogodek

Trend v EU in tudi globalno je prehod na pametno, strateško in trajnostno usmerjeno nabavo, tako v javnem naročanju kot zasebnem sektorju. Iz Direktive o javnem naročanju iz leta 2014 izhaja, da bi javni organi morali zagotoviti najboljšo strateško uporabo javnih naročil za spodbujanje inovacij, pa tudi, da je treba v celoti izkoristiti možnosti javnega naročanja za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Tako na strani javnih naročnikov kot na strani pa se postavlja vprašanje, kako se lotiti prehoda. Pripravili smo učinkovito strategijo prehoda v petih korakih. Vabimo vas, da se nam pridružite in pot prehodimo skupaj!

PREBERI VEČ
PRENEHANJE JAVNE POGODBE

PRENEHANJE JAVNE POGODBE

3. februar 2022 9:00 - 9:45 Spletni dogodek

V slovenskem pravu niti pojem javne pogodbe niti pojem upravne pogodbe v Sloveniji nista normativno opredeljena. Pojem javne pogodbe (public contract) se je uveljavil v slovenski pravni teoriji kot skupni izraz za javna naročila in javne koncesije po zgledu iz tuje pravne terminologije in predvsem prava EU.

Namen spletnega izobraževanja je sistematično pregledati možne načine prenehanja javnih pogodb in pogoje za njihovo uveljavljanje.

Delavnico izvajata: izr. prof. dr. Petra Ferk in Nina Pekolj, univ. dipl. prav.

PREBERI VEČ