Vpliv sprememb gradbene zakonodaje na oblikovanje določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Državni zbor je 10. decembra 2021 sprejel nov Gradbeni zakon (GZ-1), ki se je začel uporabljati 1. junija 2022.

GZ-1 prinaša številne novosti glede pomena izrazov, postopka izdaje gradbenega dovoljenja, možnosti gradnje objektov pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja ipd. Hkrati spreminja ter dopolnjuje obveznosti udeležencev gradnje, določa nove pogoje za izvajalce gradnje, spreminja nazive sodelujočih strokovnjakov ter ukinja funkcijo »vodje del«.

V spodnjem dokumentu so predstavljene vse ključne spremembe, ki jih morajo javni naročniki upoštevati ob pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo gradenj in/ali storitev projektiranja.