Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.

V FORUMU povezujemo najbolj proaktivne deležnike na strani kupcev v zasebnem sektorju, javnih naročnikov in ponudnikov, da lahko izmenjajo izkušnje, pridobijo nova znanja, podporo in praktične nasvete glede javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabav v zasebnem sektorju.

PRIJAVA V FORUM

ŽELITE POSTATI ČLAN FORUMA?

POSTANI ČLAN

ŽELIM PROMOCIJSKI DOSTOP DO ENEGA PRISPEVKA:

Želim promocijski dostop

POODIZVAJALCI, KOOPERANTI IN ZMOGLJIVOST DRUGEGA SUBJEKTA

V praksi se nemalokrat zgodi, da izvajalci javnih naročil pridobljenega posla ne izvedejo sami, temveč del naročila oddajo v podizvajanje ali oddajo partnersko ponudbo. Pri tem se pogosto srečujejo s težavami pri opredelitvi vloge sodelujočih subjektov, predvsem podizvajalcev, subjektov, katerih zmogljivosti uporabljajo ter zgolj »kooperantov« ali »navadnih sodelavcev«. Slednje je nemalokrat tudi razlog za samo nedopustnost ponudbe, zato je izrednega pomena, da ponudniki dobro poznajo razlike med navedenimi pojmi, ter da v ponudbi pravilno priglasijo vse sodelujoče subjekte.

Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.