Poziv za energetsko prenovo stavb širšega javnega sektorja

Ministrstvo za infrastrukturo je 21.7.2016 objavilo Povabilo k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države (http://www.energetika-portal.si/novica/n/povabilo-k-oddaji-vlog-prijaviteljev-za-posredovanje-predlogov-operacij-energetske-prenove-stavb-v-l-1/).

Na voljo je skoraj 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike. Upravičenec po tem povabilu je lahko oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je država oziroma kot je podrobneje opredeljeno v polnem besedilu povabila k oddaji vloge.

Prvi rok za oddajo vlog je 1. 9. 2016, naslednji rok pa 21. 11. 2016.