Poziv za energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja

Ministrstvo za infrastrukturo je 15.7.2016 objavilo Povabilo k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja (http://www.energetika-portal.si/novica/n/povabilo-k-oddaji-vlog-prijaviteljev-za-posredovanje-predlogov-operacij-energetske-prenove-stavb-v-l/.

Na voljo je cca. 4,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike. Upravičenec po tem povabilu je lahko oseba ožjega javnega sektorja oziroma kot je podrobneje opredeljeno v polnem besedilu povabila k oddaji vloge.

Prvi rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016, naslednji rok pa 21. 11. 2016.