Poziv promotorjem - energetsko pogodbeništvo v občini Ilirska Bistrica

Občina Ilirska Bistrica je na Portalu javnih naročil objavila javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Ilirska Bistrica po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Cilj javnega partnerja je z izvedbo javno-zasebnega partnerstva znižati stroške obratovanja v svojih javnih objektih. Rok za oddajo vlog je dne 8. 9. 2016 do 10.00 ure. Ostale informacije so na voljo na Portalu javnih naročil, pod zaporedno številko objave JN004636/2016.