Energetsko pogodbeništvo v občini Novo mesto

Mestna občina Novo mesto je dne 23. 8. 2016 na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto. Projekt se bo izvajal v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva. Odločitev o javno-zasebnem partnerstvu in akt o javno-zasebnem partnerstvu sta bila sprejeta v okviru Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto, objavljenega v Dolenjskem uradnem listu, št. 12 z dne 16. 11. 2015. Ostale informacije so na voljo na Portalu javnih naročil, pod zaporedno številko objave JN004847/2016