Določbe ZJN-3 v neskladju z Ustavo RS

Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo gospodarskega subjekta, z Odločbo, št. UI-180/19-23, z dne 5. 5. 2022, odločilo, da sta točka b) četrtega odstavka 75. člena in točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju: ZJN-3) v delih, ki se nanašata na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.

Sprejem končne odločitve US RS na izvajanje samih postopkov javnega naročanja do odprave ugotovljene protiustavnosti, dejansko nima posledic, saj je predvidena začasna ureditev, kot jo javni naročniki uporabljajo že od sprejema Sklepa US RS o začasnem zadržanju izvrševanja določbe, tj. od 23. 11. 2019, dalje. Nasprotno pa v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila, razveznega pogoja de iure ni dopustno izvršiti, kar morajo naročniki, v izogib ničnosti določbe, na ustrezen način urediti v pogodbi o izvedbi javnega naročila oz. okvirnem sporazumu.

Več si preberite v spodnjem dokumentu.