SPREMEMBA UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

V Uradnem listu RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021, je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki začne veljati 7. avgusta 2021.

Uredba (v nadaljevanju:  Uredba o ZeJN) prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo EU 2019/1161 (Direktiva o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz), ki spreminja nekatere tehnične pogoje pri naročanju »čistih« in »brezmisijskih« vozil, razširja predmet »Cestna vozila« in nabor stavb, dodaja nove predmete, določa nove in drugačne cilje pri nekaterih predmetih (cilji so opredeljeni v Prilogi 2 Uredbe o ZeJN), na novo opredeljuje pojme in področje uporabe ter opredelitev mejnih vrednosti emisij za čista lahka vozila. Prav tako razširja nabor okoljskih vidikov, ki jih bo potrebno upoštevati pri oddaji javnih naročil.

Ta uredba pa tudi generalno določa, da je pri javnem naročanju treba prednost dati bolj trajnostnim proizvodom, bodisi proizvodom, ki ne vsebujejo plastike ali proizvodom, ki so trajnejše zasnovani in jih je možno večkrat uporabiti. S to spremembo uredbe pa tako prehajamo že na 22 različnih segmentov oz. skupin produktov in storitev, kjer morajo biti doseženi zeleni cilji, kar nas uvršča v sam vrh držav članic po številu obveznih zelenih javnih naročil.

V okviru Foruma znanja bomo v prihodnjih mesecih (so)organizirali delavnico, kjer bomo podrobneje predstavili spremembe. Za termine spremljajte rubriko Izobraževanja na spletni strani Forum znanja.