UNECE "WORKING PARTY ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS" 2. 12. 2022

UNECE organizira že šesto sejo "WORKING PARTY ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS", ki bo potekala 1. in 2. decembra v hibridni obliki - v Ženevi in preko spleta. 

V diskusiji o delu in rezultatih ECTD na področju infrastrukture in financiranja prehoda na krožno gospodarstvo bo 2. 12. 2022 sodelovala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk.

Cilji seje:

  • Povečati znanje o tem, v kolikšni meri se JZP lahko uporabljajo za obnovo in gospodarsko okrevanje;
  • Razmisliti, kako lahko vse večja digitalna preobrazba javno-zasebnih partnerstev izboljša izvajanje projektov JZP za trajnostni razvoj;
  • Delovni skupini začrtati pot k razvoju in uporabi novih in obstoječih orodij, smernic, standardov in aktivnosti za krepitev zmogljivosti, ki spodbujajo visokokakovostne projekte, ki prispevajo k pospeševanju SDG izvajanje v regiji ECE prek javno-zasebnih partnerstev

Več informacij lahko najdete TUKAJ.