TRADICIONALNI 24. POSVET ''DNEVI JAVNIH NAROČIL: SPREMEMBE POENOSTAVLJAJO JAVNO NAROČANJE''

V mesecu juliju je bila v Uradnem listu RS, št. 121/21 objavljena novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki prične veljati z začetkom leta 2022. Novela uveljavlja posamezne rešitve, med katerimi izstopa dvig mejnih vrednosti za evidenčna naročila in naročila male vrednosti. Želja zakonodajalca je poenostaviti nekatere formalne zahteve, ki v praksi niso prinašale učinkov. Večje zaupanje, ki ga zakonodajalec s tem namenja naročnikom, bo možno koristiti le ob poznavanju namena in načina uporabe sprememb. 

V okviru 24. posveta »Dnevi javnih naročil« bodo obravnavali aktualne spremembe, razloge za njihovo uvedbo ter cilje, ki se v sistemu s tem želijo doseči. Posveta se bosta udeležila tudi direktorja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo doc. dr. Boštjan Ferk, ki bo predstavil tri pristope k nabavi IT sistema, in izr. prof. dr. Petra Ferk, ki bo podrobneje predstavila novosti pri zelenem javnem naročanju.

Datum: 7. in 8. oktober 2021
Lokacija: Kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož
Več informacij, program in prijava dostopna na: https://agencija-management.si/Aktualni-Program