Sredstva za komunalna podjetja in javne ustanove

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture, ki je namenjen komunalnim podjetjem in javnim ustanovam. V okviru tega lahko upravičenci zaprosijo za posojilo, ki bo financiralo celoten projekt, do višine 1,5 milijona evrov.

Do sredstev na razpisu so upravičena javna podjetja, ki v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in pravne osebe izkazujejo neprofitni status in namen delovanja ter so v javni (so)lasti, organizirani kot: javni zavod, javni raziskovalni zavod, zbornica, javni sklad, ustanova, javna agencija. 

Več o tem si preberite tukaj.