SPREMEMBA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

V Uradnem listu RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki začne veljati 1. januarja 2022.

Spremembe in dopolnitve Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3B) imajo dva cilja: poenostaviti postopek in odpraviti administrativne ovire za javno naročanje pri naročilih male vrednosti. ZJN-3B prinaša dvig mejnih vrednosti za uporabo zakona na splošnem področju, možnost izvedbe nacionalnega postopka naročilo male vrednosti do EU pragov, nove izjeme, ki se bodo štela kot evidenčna naročila ter razširja nabor prekrškov. Prav tako ZJN-3B umešča naročanje storitev Pravnega svetovanja v sistem naročanja, ukinja pa poročanje o izvajanju okvirnih sporazumov. Prinaša tudi nekatere razbremenitve za ponudnike, saj ZJN-3B povečuje transparentnost, vzpostavlja določbo, ki bo kljub tehničnim težavam sistema za e-oddajo ponudb poskrbela za enakopravno obravnavo ponudnikov in izvedbo postopka javnega naročanja. Dopustitve popravkov in dopolnitve ponudb bodo prožnejša, kar bo ponudnike dodatno razbremenilo. Nadalje je urejen drugačen način dokazovanja nekaznovanosti, saj ponudniki ne bodo več rabili predložiti notarskih potrdil. Vsebuje tudi določbo, da bo sedaj presoja o sprejemu neobičajno nizke ponudbe v diskreciji naročnika.

Z omenjenimi spremembami, ki bodo stopile v veljavo z začetkom prihodnjega leta, naj bi bila ureditev prožnejša in posledično ustreznejša za uresničevanje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.