NOVO ZA NEKATERE PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA - UREDBA O DOLOČITVI CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

S 1. januarjem 2023 je začela veljati Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22).

Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade, občine, izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.

Navedena uredba določa, da znaša najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za električno energijo:

-        za višjo dnevno tarifno postavko 0,20700 EUR/kWh,

-        za nižjo dnevno tarifno postavko 0,14850 EUR/kWh,

-        za enotno tarifno postavko 0,18600 EUR/kWh.

 

Dobavitelji, ki ob sprejemu te uredbe dobavljajo električno energijo odjemalcem, za katere se uporablja ta uredba, v času veljavnosti te uredbe ne smejo prenehati z izvajanjem dejavnosti dobave omenjenim kategorijam odjemalcev in morajo tem odjemalcem obvezno izdajati ponudbe s ceno električne energije, ki ne sme presegati navišje dovoljene dobroprodajne cene. Namen določbe je, da se dobavitelji ne morejo izogniti dobavi na način, da ne bi sklepali pogodb o dobavi oz. bi prenehali izvajati dobave. Odjemalci s tem ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.

Regulacija cen velja od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023. Omejitev cene iz navedene uredbe velja ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o dobavi za leto 2023 (dobavitelj mora torej obračunavati najvišjo dovoljeno dobroprodajno ceno tudi v primeru, da je s pogodbo dogovorjena višja cena dobave).