Informacijski center SOSPROTEUS v Kranju vzpostavljen kot statusno javno-zasebno partnerstvo

Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj ter Zavodom jamski laboratorij Tular v četrtek, 10. novembra 2022 odprla Informacijski center SOS Proteus v rovih pod starim mestnim jedrom Kranja. Gre za prvi informacijski center na svetu z belo in črno človeško ribico. Njegova naloga je ozaveščati ljudi o življenju človeške ribice in pomenu podzemne vode, kjer živi – ta je glavni vir pitne vode v Sloveniji. Vsa zbrana sredstva od vstopnic gredo v delovanje jamskega laboratorija, raziskovanje in varstvo človeške ribice ter ozaveščanje o njej.

Informacijski center je vzpostavil in z njim upravlja Zavod Jamski laboratorij Tular, Kranj, katerega soustanovitelja so Gregor Aljančič, Magdalena Aljančič in Mestna občina Kranj.  Zavod Jamski laboratorij Tular, Kranj  nadaljuje delo Jamskega laboratorija Tular, zlasti kar se tiče opravljanja razvojne, znanstvenoraziskovalne, vzgojnoizobraževalne in svetovalne dejavnosti na področju biologije ter varstva ogrožene človeške ribice ter njenega podzemeljskega življenjskega prostora.

Gre za trajnostno naravnan in inovativen projekt. Inovativen je bil tudi postopek vzpostavitve organizacijske strukture. Za postopek vzpostavitve je bila namreč uporabljena statusna oblika javno-zasebnega partnerstva, ki se je sklenila z nakupom deleža Zavoda Jamskega laboratorija Tular, Kranj ter s prenosom izvajanja pravic in obveznosti na Zavod Jamski laboratorij Tular, Kranj. Gre za izjemno redko obliko javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji. Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo smo ponosni, da smo lahko sodelovali in pomagali pri realizaciji tega projekta.

Projekt je tudi bistveno pripomogel k temu, da je bil Kranj v novembru 2022 izbran kot zmagovalec tekmovanja 2023 European Destination of Excellence (EDEN), ki ga organizira Evropska komisija.

Več informacij najdete na njihovi Facebook strani ali YT posnetku.