Srečanje v živo: "ELENA Energy - Trajnostna energija Vzhodna Slovenija"

Po več kot letu dni od začetka projekta ELENA Energy »Trajnostna energija Vzhodna Slovenija« so se člani konzorcija 7. 9. 2022 zbrali na PIU srečanju v Kranju.

Mesečni sestanek Enote za izvajanje projekta je potekal v živo v prostorih vodilnega partnerja, Mestne občine Kranj. Uvodne besede je imel podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe, sledil pa je nagovor vodje projekta pri Evropski investicijski banki (EIB) Assena Gasharova, ki je ponovno izpostavili pomen in aktualnost izvajanja projektov na področju energetske učinkovitosti. Obenem je udeležence spodbudil k nadaljnjemu uspešnemu sodelovanju pri napredovanju k zastavljenim ciljem projekta. Srečanje je bilo tudi odlična priložnost za dobrodošlico novemu partnerju v projektnem konzorciju, Občini Kamnik.

Konzorcijska pogodba med partnerji vključuje 11 občin in dve podjetji, in sicer mestne občine Kranj, Novo mesto in Maribor, občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Makole, Selnica ob Dravi in Duplek ter podjetji ELES, d.o.o., in Pošta Slovenije, d.o.o..

Več informacij o projektu najdete tukaj.

"Sofinancirano s programom Obzorje 2020 Evropske unije. Izključno odgovornost za to vsebino (spletne strani, publikacije itd.) nosijo avtorji. Ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Niti Evropska investicijska banka niti Evropska komisija nista odgovorni za uporabo, ki bi lahko bila iz informacij, ki jih vsebuje."