DROBLJENJE JAVNIH NAROČIL

Drobljenje javnih naročil je ena izmed najbolj pogostih kršitev pravil javnega naročanja. Prepoved drobljenja je določena v četrtem odstavku 24. člena ZJN-3 in v primeru kršitve so predvidene stroge sankcije. O drobljenju javnih naročil govorimo, če naročnik pri določitvi ocenjene vrednosti namenoma uporabi takšne vrednosti oziroma metodo, da se izogne uporabi ZJN-3 ali uporabi manj strog postopek javnega naročanja od predpisanega, oziroma če sicer enotno naročilo razdrobi na več manjših naročil – na primer na več evidenčnih naročil.

Predmetno tematiko smo obravnavali tudi na delavnici "Poročanje o izvršenih plačilih iz naslova pogodb JN ter oddanih evidenčnih naročilih". S klikom TUKAJ lahko preberete več o problematiki drobljenja naročil, načinu izračuna ocenjene vrednosti in izbiri ustreznega postopka za izvedbo naročila. Med gradivi pa najdete tudi video pretekle delavnice.