Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Dne 2. septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki ga delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Na razpis se lahko prijavijo občine. Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2017 in 2018, znaša 10.588.235 EUR. Prvi rok za oddajo vlog je 12. december 2016, javni razpis pa bo odprt do porabe sredstev. Začetek črpanja sredstev bo v prvi polovici leta 2017. Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci so na voljo na tej povezavi.