Ena ključnih odlik našega sistema je visoka raven kakovosti ponujenih storitev. Zgodbo o uspehu gradimo na zanesljivih partnerjih.

VORTAL

Informacijski sistem S-Procurement pravzaprav v celoti poteka na spletnem mestu https://community.vortal.biz, ki ga zagotavlja in v celoti upravlja družba Vortal, Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, SA, s sedežem na Portugalskem. V širšem evropskem in svetovnem prostoru sistem deluje pod imenom »VORTAL« in je kot takšen poznan v 39 državah in na 4 celinah.
Skupaj s partnerjem smo v letu 2019 napovedali celovito prenovo sistema. Vljudno vabljeni k ogledu utrinkov z mednarodne konference:

VORTAL Vision '19Uradna spletna stran partnerja: https://www.vortal.biz

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo združuje skupino strokovnjakov iz različnih področij, predvsem prava, ekonomije, projektnega vodenja in komunikologije. Ekipa, ki raste premišljeno in izbrano, je sestavljena iz zaposlenih na Inštitutu in zunanjih strokovnjakov, ki svoje akademsko in raziskovalno delo nadgrajuje z implementacijo projektov v praksi po načelu “znanost za potrebe gospodarstva”.
Glavni fokus njihovega delovanja so področja, na katerih se povezujeta javni in zasebni sektor. Sodelovanje s partnerjem krepi multidisciplinaren princip dela, prenos strokovnega znanja in dobre prakse uporabnikom pri implementaciji njihovih najzahtevnejših, inovativnih ter trajnostnih projektih.

Uradna spletna stran partnerja: https://pppforum.si


ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih. Partner svojim strankam prinaša najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj
optimalnih rešitev. Skupaj s partnerjem smo implementirali rešitev »Metodologija ICF«, ki temelji na inverzni kotangensni funkciji in se uporablja v postopkih javnega naročanja v okviru merila »ekonomsko najugodnejša ponudba«.

Metodologija ICF

Uradna spletna stran partnerja: https://www.ekonomske-analize.si/

Pošta Slovenija

V okviru Pošte Slovenije deluje overitelj digitalnih potrdil POŠTA®CA, ki ima v skladu z Uredbo eIDAS status kvalificiranega ponudnika storitev zaupanja na območju celotne EU. Izdaja kvalificirana potrdila za fizične osebe in zaposlene pri pravnih osebah ter druge e-storitve. Med drugim partner zagotavlja storitev Subscribo, to je ustvarjanje kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo v skladu z Uredbo eIDAS. Skupaj s partnerjem tako zagotavljamo uporabnikom našega sistema visoko raven pravne varnosti in dokazno vrednost elektronsko izmenjanim dokumentom.

Uradna spletna stran partnerja in rešitve Subscribo: https://postarca.posta.si/subscribo/