<< NAZAJ NA NOVICE

ZJN-3: PODPORNE AKTIVNOSTI NAROČNIKA

Objavljeno: 01.11.2018 - Miha Šinkovec

Z dnem 1.11.2018 se je začela uporabljati prva novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A). Pripenjamo združeni seznam* t.i. “Podpornih aktivnosti naročnika“, pri izvajanju katerih je naročnik dolžan periodično, no izteku vsakih 6 mesecev preveriti, ali je na dan preverjanja izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

  • izvajalec ne izpolnjuje davčnih in socialnih obveznosti,
  • izvajalec je uvrščen na evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in posledično izločen iz postopkov oddaje javnih naročil,
  • v zadnjih treh letih so bile pri izvajalcu ugotovljene najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

 

*Seznam je veljaven na dan 1.11.2018.

ZAPRI MENU
Predstavitev Registriraj se Kontaktirajte nas Pogosta vprašanja Novice Dogodki Certifikati Zakonodaja

TEHNIČNA PODPORA

Elektronski naslov:
podpora@s-procurement.si
Telefon:
01 60 100 71
ZAPRI MENU
Predstavitev Registriraj se Kontaktirajte nas Pogosta vprašanja Novice Dogodki Certifikati Zakonodaja

TEHNIČNA PODPORA

Elektronski naslov:
podpora@s-procurement.si
Telefon:
01 60 100 71