Pred kratkim, dne 24. 3. 2021, je DKOM sprejela odločitev v zadevi št. 018-013/2021, ki opomni bralca na omejitve pravnega varstva neizbranega ponudnika v okviru instituta vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Breme tehtanja med javnim interesom za razkritje informacij in poslovnim interesom izbranega ponudnika za varovanje poslovne skrivnosti (ti. test prevladujočega interesa) je na strani naročnika. Predmetna odločitev DKOM ne odstopa od ustaljene sodne prakse, vendar pa je, glede na predlog novele ZJN-3B mogoče v prihodnje pričakovati spremembe tudi na tem področju.

V obravnavanem primeru je predmet spora, med drugim, naročnikova odločitev, da vlagatelju (tj. neizbranemu ponudniku) ne omogoči vpogleda v ESPD obrazce, predložene s strani izbranega ponudnika. Slednji je namreč v Sklepu o določitvi poslovne skrivnosti (v nadaljnjem besedilu: Sklep) označil kot poslovna skrivnost: »ESPD obrazec 2x,« naročnik pa je, kot sam zatrjuje, zavezan spoštovati predloženi Sklep ter zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in varovanja zaupnosti. Skladno z navedenim je naročnik vlagatelju v tem delu omejil pravico do vpogleda. V zahtevku za revizijo vlagatelj naročniku očita, da mu je bilo s prikritjem ESPD obrazcev1 iz ponudbe izbranega ponudnika onemogočeno ugotavljanje razmerij (statusa) med izbranim ponudnikom in sodelujočimi gospodarskimi subjekti, ki je relevantno tudi z vidika presoje dopustnosti njegove ponudbe.

Za dostop do celotnega članka je potrebno članstvo v Forumu znanja.

Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.

V kolikor še niste član FORUMA ZNANJA, vam omogočamo, da dostopite do enega (1) prispevka FORUMA ZNANJA: