Pri študiji komisije sodeloval tudi naš inštitut

16. avgust 2016

Evropska Komisija je objavila novo študijo, ki proučuje nacionalna pravila in prakse o tveganju dobave električne energije, pri kateri je sodelovala ekipa Inštituta za javno-zasebno partnerstvo kot nacionalni poročevalec.

PREBERI VEČ

Poziv promotorjem - energetsko pogodbeništvo v občini Ilirska Bistrica

3. avgust 2016

Občina Ilirska Bistrica je na Portalu javnih naročil objavila javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetska sanacija in prenova javnih stavb.

PREBERI VEČ

Energetsko pogodbeništvo v občini Črnomelj

31. julij 2016

V Uradnem listu RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016 je bil objavljen Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj.

PREBERI VEČ

Poziv za energetsko prenovo stavb širšega javnega sektorja

26. julij 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je 21.7.2016 objavilo Povabilo k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države.

PREBERI VEČ

Poziv za energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja

23. julij 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je 15.7.2016 objavilo Povabilo k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja

PREBERI VEČ

Težko pričakovane smernice o državni pomoči

31. julij 2016

Evropska komisija je objavila težko pričakovan predlog smernic o pojmu državne pomoči, kakor izhaja iz prvega odstavka 107. člena PDEU.

PREBERI VEČ

Poziv k poenostavitvi izvajanja državnih pomoči

19. marec 2016

Evropska komisija vabi javnost in zainteresirane strani, da predložijo pripombe na osnutek določb o oprostitvi določenih pomoči za naložbe v pristaniščih in na letališčih.

PREBERI VEČ

Sodišče EU: dopustno sklicevanje na kapacitete drugega

19. marec 2016

Sodišče EU je v zadevi C-234/14, katerega predmet je bilo vprašanje za predhodno odločanje o tem, ali lahko naročnik od izbranega ponudnika zahteva, da pred oddajo naročila z gospodarskim subjektom, na katerega kapacitete se sklicuje, sklene pogodbo.

PREBERI VEČ

Gradiva: ZJN-3 ob jutranji kavi

28. januar 2016

Objavljamo gradiva z delavnice ZJN-3 ob jutranji kavi.

PREBERI VEČ

Gradiva - TOP 5 delavnica

7. januar 2016

Objavljamo gradiva s TOP 5 delavnice.

PREBERI VEČ