JZP za razvoj umetne inteligence v Evropi

15. januar 2021

ICT je eden izmed največjih tehnoloških dogodkov v Evropi. Letos je med 4. in 6. decembrom 2018 potekal na Dunaju.

PREBERI VEČ

Gradiva - Webinar: erevizija in upravni spor v javnem naročanju

15. januar 2021

Objavljamo gradiva iz webinarja: erevizija in upravni spor v javnem naročanju.

PREBERI VEČ

Gradiva - Zagotavljanje integritete podatkov v postopkih javnega naročanja

13. november 2020

Objavljamo gradiva z delavnice Zagotavljanje integritete podatkov v postopkih javnega naročanja.

PREBERI VEČ

Objavljen javni razpis za podelitev koncesij za 1100 mest v domovih za starejše

30. november 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19.6.2020, objavilo Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za okvirno 1100 mest.

PREBERI VEČ

Dopustno omejevanje udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU oz. kako okrepiti sodelovanje z lokalnimi ponudniki

19. maj 2020

V Sloveniji se vsake toliko časa odpre debata glede dopustnih omejitev udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU.

PREBERI VEČ

Novela staropravnega zakonika - SPZ-B, ki spreminja določbo 2. odstavka 263. člena SPZ glede obveznosti plačila nadomestila ob prenehanju stavbne pravice

3. maj 2020

Sprejeta je bila novela Stvarnopravnega zakonika[1] – SPZ-B s katero se je spremenila določba drugega odstavka 263. člena SPZ, ki je določala, da mora lastnik nepremičnine imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

PREBERI VEČ

Začasni ukrepi ZIUZEOP na področju javnega naročanja

15. april 2020

Z dnem 11. 4. 2020 je začel veljati interventni Zakon za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/2020; ZIUZEOP), ki posega tudi v določbe ZJN-3. Predvideni so v nadaljevanju navedeni ukrepi za blažitev negativnih posledic epidemije na gospodarstvo.

PREBERI VEČ

GRADIVA - SPEED UPPP DELAVNICI: ELEKTRONSKO NAROČANJE OB JUTRANJI KAVI

14. april 2020

Gradiva iz dveh Speed uPPP delavnic: Elektronsko naročanje ob jutranji kavi

PREBERI VEČ

Novela ZPVPJN-C na področju javnega naročanja

4. december 2019

V Uradnem list RS št. 72/19 z dne 4.12.2019 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), ki začne veljati 19. decembra 2019.

PREBERI VEČ

GRADIVA - SMART PROCUREMENT: DELAVNICA SPEED UPPP

10. december 2019

Gradiva iz delavnice Smart Procurement: Speed uPPP

PREBERI VEČ