Evropska komisija je objavila težko pričakovan predlog smernic o pojmu državne pomoči, kakor izhaja iz prvega odstavka 107. člena PDEU. Smernice določajo usmeritve za presojo državnih pomoči in posamezne kriterije, kakor so se izoblikovali na podlagi sodne prakse Sodišča EU, njihov namen pa je, da bodo pomagale javnim organom in podjetjem, da prepoznajo, kdaj za ukrep javne podpore ni potrebna priglasitev v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.

V kolikor še niste član FORUMA ZNANJA, vam omogočamo, da dostopite do enega (1) prispevka FORUMA ZNANJA: