Splošno sodišče je dne 18. januarja 2017 odločilo v zadevi T-92/11 RENV, Jørgen Andersen proti Evropski komisiji. V zadevi je Jørgen Andersen, avtobusni prevoznik iz Danske, kot tožeča zahteval razglasitev delne ničnosti Odločitve Komisije 2011/3/EU z dne 24. februarja 2010.

Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.

V kolikor še niste član FORUMA ZNANJA, vam omogočamo, da dostopite do enega (1) prispevka FORUMA ZNANJA: