Državni zbor je 25. oktobra 2016 sprejel nov Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS). Zakon o dimnikarskih storitvah uvaja licenčni sistem opravljanja dimnikarskih storitev in izbiro dimnikarja prepušča uporabniko. Potrošniki bodo izvajalca dimnikarskih storitev lahko izbrali do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 mesecev.

Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.

V kolikor še niste član FORUMA ZNANJA, vam omogočamo, da dostopite do enega (1) prispevka FORUMA ZNANJA: