Evropska komisija je objavila delegirane uredbe, s katerimi je spremenila obstoječe direktive o javnem naročanju v delu mejnih vrednosti.

Mejne vrednosti brez DDV se tako spremenijo:

  • iz 135.000 EUR na 144.000 EUR (blago in storitve, ki jih naročajo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti)
  • iz 209.000 EUR na 221.000 EUR (blago in storitve, ki jih naročajo drugi naročniki)
  • iz 5.225.000 EUR na 5.548.000 EUR (gradnje)
  • iz 418.000 EUR na 443.000 EUR (blago in storitve, ki jih naročajo naročniki na infrastrukturnem področju)

Nove mejne vrednosti se uporabljajo od 1. 1. 2018 dalje.