28. in 29. novembra 2019 bo v Budimpešti potekala dvodnevna delavnica namenjena učinkovitemu elektronskemu javnemu naročanju. Učinkovita elektronska javna naročila lahko prinesejo veliko koristi, vključno z večjo učinkovitostjo in prihranki, tako za državo kot podjetja.

Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.

V kolikor še niste član FORUMA ZNANJA, vam omogočamo, da dostopite do enega (1) prispevka FORUMA ZNANJA: