Energetsko pogodbeništvo v Občini Medvode

31. januar 2017

Na portalu javnih naročil je Občina Medvode objavila javni razpis za JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE MEDVODE

PREBERI VEČ

Energetsko pogodbeništvo

8. januar 2017

Na področju energetskega pogodbeništva je mogoče opaziti večje aktivnosti tako države kot lokaknih skupnosti.

PREBERI VEČ

Spremenjena podporna shema za energijo iz obnovljivih virovin kogeneracije z visokim izkoristkom

13. oktober 2016

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči 10. oktobra 2016 odobrila spremembe slovenske podporne sheme za energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnjo z visokim izkoristkom.

PREBERI VEČ

Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

18. oktober 2016

Dne 2. septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

PREBERI VEČ

Energetsko pogodbeništvo v občini Novo mesto

25. avgust 2016

Mestna občina Novo mesto je dne 23. 8. 2016 na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto.

PREBERI VEČ

Pri študiji komisije sodeloval tudi naš inštitut

16. avgust 2016

Evropska Komisija je objavila novo študijo, ki proučuje nacionalna pravila in prakse o tveganju dobave električne energije, pri kateri je sodelovala ekipa Inštituta za javno-zasebno partnerstvo kot nacionalni poročevalec.

PREBERI VEČ

Poziv promotorjem - energetsko pogodbeništvo v občini Ilirska Bistrica

3. avgust 2016

Občina Ilirska Bistrica je na Portalu javnih naročil objavila javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetska sanacija in prenova javnih stavb.

PREBERI VEČ

Energetsko pogodbeništvo v občini Črnomelj

31. avgust 2016

V Uradnem listu RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016 je bil objavljen Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj.

PREBERI VEČ

Poziv za energetsko prenovo stavb širšega javnega sektorja

26. julij 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je 21.7.2016 objavilo Povabilo k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države.

PREBERI VEČ

Poziv za energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja

23. julij 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je 15.7.2016 objavilo Povabilo k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja

PREBERI VEČ