GRADIVO - Webinar: Čarobnost in zagate evidenčnih naročil

30. julij 2021

Ali veste, da pogodbena vrednost evidenčnih naročil v Sloveniji že nekaj let krepko presega 1 milijardo proračunskih sredstev? Evidenčna naročila predstavljajo velik potencial za gospodarstvo, za majhna in velika podjetja, in prav tako za javne naročnike, ki želijo vzpostaviti lokalne oskrbovalne verige.

Nekateri naročniki že uporabljajo evidenčna naročila kot transparentno orodje za spodbujanje lokalnih dobaviteljev, za spodbujanje konkurence med ponudniki in ustvarjanje prihrankov. Evidenčna naročila niso »rezervirani posli«. Evidenčna naročila so priložnost! Dvig mejnih vrednosti z interventnim zakonom pa vam omogoča še več.

Objavljamo posnetek spletne delavnice ČAROBNOST IN ZAGATE EVIDENČNIH NAROČIL.

Vabljeni k ogledu!

PREBERI VEČ

JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA SO LAHKO ODLIČNO ORODJE ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNIH DOBRIN

15. julij 2021

V širši javnosti je mogoče zaslediti precejšen odpor do javno-zasebnih partnerstev, saj se pogosto laično zamenjujejo s privatizacijo. Nenaklonjenost javno-zasebnim partnerstvom je pogosto posledica napačnih informacij. Pravzaprav pa so javno-zasebna partnerstva ena od učinkoviti možnosti, ki jih je smiselno ali celo nujno proučiti, ko se odločamo o načinu zagotavljanja javnih služb in vzpostavljanja javne infrastrukture. Slednje velja za projekte v vrednosti nad  5.278.000 EUR v skladu z določbami Zakona o javno-zasebnih partnerstvih.

Javne službe in javna infrastruktura, ki se zagotavljajo po modelu javno-zasebnega partnerstva, še vedno ostajajo v režimu javne storitve oz. javne infrastrukture.

Več v brezplačnem prispevku izr. prof. dr. Petre Ferk.

PREBERI VEČ

ZJN-3B: »Pretirano« označevanje poslovne skrivnosti kmalu prekršek?

15. april 2021

Pred kratkim, dne 24. 3. 2021, je DKOM sprejela odločitev v zadevi št. 018-013/2021, ki opomni bralca na omejitve pravnega varstva neizbranega ponudnika v okviru instituta vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Breme tehtanja med javnim interesom za razkritje informacij in poslovnim interesom izbranega ponudnika za varovanje poslovne skrivnosti (ti. test prevladujočega interesa) je na strani naročnika. Predmetna odločitev DKOM ne odstopa od ustaljene sodne prakse, vendar pa je, glede na predlog novele ZJN-3B mogoče v prihodnje pričakovati spremembe tudi na tem področju.

PREBERI VEČ

GRADIVO - PRENOVLJEN SISTEM S-PROCUREMENT ZA PONUDNIKE, PREDSTAVITVENA DELAVNICA

12. april 2021

Z namenom izboljšanja vaše uporabniške izkušnje smo 12. aprila 2021 posodobili informacijski sistem S-Procurement. Na voljo sta posodobljen modul za pripravo in oddajo ponudb.

Priprava in oddaja ponudb bo tako enostavnejša in bolj intuitivna, z navodili po korakih in vsemi ustreznimi informacijami.

Vabljeni k ogledu posnetka izobraževanja!

PREBERI VEČ

GRADIVA - Webinar: dopolnjevanje pondub - kje so meje?

30. marec 2021

Objavljamo gradivo z webinarja Dopolnjevanje pondub - kje so meje?

PREBERI VEČ

GRADIVA - Spletna delavnica v 5. modulih: speed upp oddaja ponudb

30. marec 2021

Objavljamo gradiva z delavnice Spletna delavnica v 5. modulih: speed upp oddaja ponudb.

PREBERI VEČ

GRADIVA - KAKO VZPOSTAVITI DINAMIČNI NABAVNI SISTEM?

25. marec 2021

Objavljamo posnetek izobraževanja za javne naročnika na temo: KAKO VZPOSTAVITI DINAMIČNI NABAVNI SISTEM (DNS)?

PREBERI VEČ

Dinamični nabavni sistem in njegove prednosti za javne naročnike

15. marec 2021

Dinamični nabavni sistem (DNS) je v skladu z določbo 34. člena Direktive 2014/24/EU, ki je bila prenesena v 49. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), tehnika oddaje javnega naročila, ki v celoti poteka na elektronski način. Njegova ključna lastnost, ki ga tudi loči od drugih oblik javnega naročanja, je ta, da dinamični nabavni sistem omogoča pristop in vključitev gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, tekom celotnega obdobja njegove veljavnosti. 

Vabljeni k branju članka avtorjev: doc. dr. Boštjan Ferk, Katja Hodošček, mag. prav., Barbara Cankar, dipl. prav. (UN)

PREBERI VEČ

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila

19. februar 2021

Zakonodaja s področja javnega naročanja primarno določa načine in pogoje za izbiro izvajalca, zato je pogodbena faza načelno podrejena določilom Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ).  Pri tem, upoštevajoč posebno naravo razmerja med javnim naročnikom in izvajalcem ter omejitve, ki tako pogodbeno razmerje spremljajo, vrste pravic, ki jih daje pogodbenim strankam OZ, ni mogoče uporabiti oziroma je pri uporabi le-teh avtonomija strank močno omejena. Naknadno spreminjanje predmeta pogodbe ali pogojev za izvedbo gradenj, storitev ali dobavo blaga  je ob soglasju volj zasebnih pogodbenih strank v smislu OZ nesporna. Zaradi varovanja temeljnih načel javnega naročanja pa tovrstna sprememba načeloma zahteva novo pogodbo, za katero je treba izvesti nov postopek izbora izvajalca. 

PREBERI VEČ

Kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM?

16. februar 2021

Pogosto se vprašamo - kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM. Pod drobnogled smo vzeli izbrane pomembne sodbe Sodišča EU v postopkih javnega naročanja in sicer zadeve C-6/15, Dimarso, C-549/14, Finn Frogne, C-396/14, MT Hojgaard and Züblin, C-14/17, VAR in zadevo C-531/16, Specializoutas transportas in pogledali, kako se navedene odločitve Sodišča EU odražajo v praksi DKOM.

Vabljeni k branju prispevka.

PREBERI VEČ