Vabimo vas k branju prispevka Slovenia - Implementing Electromobility in Slovenia Under a PPP Approach – A Case Study, ki sta ga napisala sta ustanovitelja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo doc. dr. Boštjan Ferk in izr. prof. dr. Petra Ferk.

Prispevek omenja prizadevanja Evropske Unije in globalnega sveta približati področje javnih naročil k elektromobilnosti. Namreč, vozila so eden izmed največjih porabnikov energije in onesnaževalcev okolja. Nadomestitev uporabe fosilnih goriv z okolju prijaznimi vozili in alternativnimi gorivi v urbanih okoljih za sabo potegne velik strošek, zato se dogaja, da javna sredstva niso zmožna pokriti tako obsežnih investicij. V prispevku je analiziran pristop, kako je Mestna občina Kranj leta 2020 uspešno vzpostavila projekt e-mobilnost po modelu javno-zasebnega partnerstva po načelu pogodbenega prihranka energije. Osrednji namen prispevka pa je predstaviti potek projekta e-mobilnost.

Celoten prispevek je na voljo tukaj.