Evidenčna naročila so vsa naročila, ki jih izvedejo javni naročniki in za katera ni dosežen prag za uporabo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Kljub temu, da se za tovrstna naročila ne uporabljajo določila ZJN-3, so naročniki dolžni upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti ter načelo transparentnosti. To je v zadnjem obdobju še toliko bolj pomembno, saj smo zaradi posledic epidemije COVID priča spremembam zakonodaje na tem področju. Mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 so se znatno povečale, kar se odraža v velikem številu izvedenih evidenčnih naročil. Zato je pomembno, da se naročniki zavedajo obveznosti, povezanimi z evidenčnimi naročili ter izognejo morebitnim očitkom glede izvajanja le-teh. Zaradi vse večjega števila izvedenih evidenčnih naročil pa je pomembno, da se tudi ponudniki zavedajo priložnosti, ki jih ponujajo ter pravnega varstva, ki jim je na voljo.

 

Pridružite se nam na spletni delavnici »ČAROBNOST IN ZAGATE EVIDENČNIH NAROČIL«, ki bo potekala dne 1. 4. 2021 ob 9. uri. Vsem članom FORUMA ZNANJA bo po izvedeni delavnici omogočen dostop do video posnetka izobraževanja in gradiva.

Več informacij o dogodku in prijava tukaj.